Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Číslo kurzu

402103

Termín
17.09.2021 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

Kapacita

Volná místa

Místo

Železnická 460, Jičín

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ
Lektor

Mgr. Dagmar Anschlagová

Akreditace

MSMT-10603/2020-2-394

Garant

Drahoslava Ženatá

zenata@cvkhk.cz

Popis Kurzu

Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ. Specifika předškolního období (0-6 let) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 let věku - klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvislosti s adaptací na MŠ, podpora ze strany učitelky. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období - vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné vedení, učíme se mít rádi. Legislativní podpora, hygienické a bezpečnostní předpisy. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí, podmínky - materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné prostředí, úprava denního režimu, rizika. Osobnost pedagoga, potřeby dítěte batolecího věku, limity, význam rituálů, hra, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky. Vývoj řeči a myšlení, výrazové prostředky pedagoga - řeč verbální a neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací. Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi. Sdílení zkušeností, diskuze s učitelkami třídy 2letých dětí, prohlídka MŠ.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 402103, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola