Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Jak na projektovou výuku a únikové hry ve školách a školských zařízeních - webinář

Zrušeno
Číslo kurzu

112104

Termín
13.10.2021 8:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

06.10.2021

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, VOŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.

Akreditace

MSMT-7550/2021-2-367

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Webinář v časovém rozsahu 8 hodin. Role projektové výuky ve výchově a vzdělávání, její jednotlivé fáze. Náměty na realizování projektů a únikových her, a to včetně jejich využití v distanční výuce. Pozitiva a limity projektové výuky (projektová výuka v mezipředmětových souvislostech, rozvoj klíčových kompetencí, participace žáků, časová náročnost, pomůcky). Role únikové hry (skupinová dynamika ve hře, rozvoj měkkých dovedností žáků, úniková hra napříč předměty ve škole, hra ve volném čase). Příprava, realizace a vyhodnocení projektové výuky a únikové hry. Formulování cíle, role učitele a pedagoga volného času v projektové výuce a únikové hře, konkrétní způsoby vyhodnocení, metody vedení reflexe. Práce s kolektivem během projektové výuky a únikové hry, motivace, evaluace, spojení projektové výuky s mezipředmětovými oblastmi vzdělávání. Role projektové výuky a únikových her v klimatu sociální skupiny, ukázka nástrojů pro motivaci žáků, role projektové výuky a únikových her v mediální, environmentální a multikulturní výchově. Konkrétní náměty a příklady dobré praxe od přípravy hry, zapojení digitálních technologií do projektové výuky (nabídka deskových her, pomůcek pro moderní vzdělávání a digitálních nástrojů, např. odpočet času, šifrování, heslo). Možnosti financování projektů a zapojení se do mezinárodních projektů apod.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 06.10.2021 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 112104, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Mohlo by Vás také zajímat

Informatika