Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr

Číslo kurzu

101120

Termíny

26.10.2021 - 9:00 - 15:30 hodin
05.11.2021 - 9:00 - 15:00 hodin
15.11.2021 - 9:00 - 15:30 hodin
23.11.2021 - 9:00 - 15:30 hodin
06.12.2021 - 9:00 - 15:00 hodin
13.12.2021 - 9:00 - 16:00 hodin
07.01.2022 - 9:00 - 16:00 hodin
17.01.2022 - 9:00 - 15:30 hodin

Uzávěrka přihlášek

03.10.2021

Kapacita

Poslední 3 místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
absolventům magisterského studijního programu jakéhokoliv učitelského oboru, nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření, doplněného o pedagogické vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., kteří jsou, nebo se připravují na pozici školního metodika prevence
Lektor

tým odborných lektorů

Akreditace

MSMT-24546/2018-1-817

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@cvkhk.cz

777340409

Popis Kurzu

První semestr celkem 4semestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin (200 hodin výuky a 50 hodin odborných stáží). Obsahuje 9 základních modulů - Poradenské systémy a primární prevence ve školství, Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence, Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb, Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, Systém primární prevence ve školství, Školní třída, její vedení a diagnostika, Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), Sociálně nežádoucí jevy, Monitorování a evaluace primární prevence. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Celé studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před zkušební komisí.

Poznámka

Další termíny budou upřesněny. Odevzdání ročníkové práce do 30. 6. 2022. Předběžný termín odevzdání závěrečné práce 1. 5. 2023 a závěrečných zkoušek v červnu 2023. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 22 800 Kč/celé studium uhraďte nejpozději do 03.10.2021 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101120, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl