Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Třídní učitel na střední škole aneb Začínám s novou třídou

Číslo kurzu

101105

Termíny

29.09.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
07.10.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
24.11.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
02.12.2021 - 03.12.2021 - zahájení v 10:00 hodin, ukončení do 15:00 hodin

Uzávěrka přihlášek

15.09.2021

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům SŠ
Lektor

Mgr. Renata Čermáková, Mgr. Karel Opravil a PaedDr. Milan Štoček

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Eva Šreibrová

sreibrova@cvkhk.cz

722569512

Popis Kurzu

Vzdělávací program Třídní učitel na střední škole si klade za cíl poskytnout stávajícím či budoucím třídním učitelům možnost seznámit se či si ujasnit, co smysluplné třídnictví obnáší. Provází třídní učitele čtyřletým obdobím od prvního seznámení se s novými tvářemi až po předávání maturitních vysvědčení. Je sestaven do 4 nezávislých vzdělávacích modulů - Začínám s novou třídou, Žiji se svou třídou, Řeším nestandardní situace ve třídě, Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých, které budou v období r. 2021-2023 postupně nabízeny a na něž se lze hlásit samostatně, ačkoliv je doporučováno absolvování celého programu. Cílem prvního 40hodinového modulu Začínám s novou třídou, který je nabízen právě nyní a sestává ze 4 dílčích částí (3 x 8 hodin + 1x 16 hodin), je posílit kompetence třídních učitelů ve fázi navazování kontaktů a dovednosti při utváření klimatu třídy na samém počátku vzájemného soužití; zaměřit jejich pedagogické a profesionální působení tak, aby život třídy probíhal ve vzájemném respektu a v duchu spolupráce, aby byly nastoleny takové vztahy, které přispějí k včasnému řešení vzniklých problémů; poradit, jak nastavit limity ve vztahu učitel - žák a jakých chyb se při tom vyvarovat; představit takové aktivity, které přispějí k vzájemnému seznámení a hlubšímu poznání žáků; seznámit s technikami zvládání komunikace s nestandardními typy žáků i rodičů; pomoci zvládnout náročnou dokumentaci třídy. 1. část - Začínám se svou třídou 1 (8 hodin): a) Vzájemné vztahy v hierarchii vztahů žák - ostatní pedagogové - vedení školy - rodina - školní poradenské pracoviště - školské poradenské zařízení a jiné instituce - veřejnost a vzájemná práva a povinnosti; b) Kompetence třídního učitele (psychodidaktická, komunikační, organizační a řídící, diagnostická a intervenční, poradenská a konzultativní, sebereflektivní). 2. část - Začínám se svou třídou 2 (8 hodin): a) Třídnická hodina ve fázi počáteční adaptace žáka na prostředí střední školy; b) Techniky k rychlému poznání žáků a sebe navzájem. Stanovení si pravidel třídního života a komunikace s třídním učitelem; c) Adaptační kurz pro 1. ročník SŠ a podíl třídního učitele na jeho organizaci a realizaci - úvod a zadání přípravy na výjezdní dvoudenní setkání. 3. část - Začínám se svou třídou 3 (8 hodin): a) Administrativa spojená se zařazením žáka do dokumentačního systému školy a s jeho fungováním v rámci pravidel školy. Povinná dokumentace. Smysl školního řádu a jeho dodržování; b) Legislativa spojená s prací třídního učitele (postavení třídního učitele, uvolňování žáků, omlouvání žáků, bezpečnost žáků, mimoškolní akce aj.). 4. část - Začínám se svou třídou 4 (16 hodin) - 2denní zážitkový výjezd: a) Cíl adaptačního kurzu a přístup k jeho plánování a organizaci, volba spolupracujících subjektů; b) Nabídka rozmanitých technik na vzájemné poznání žáků, žáků a učitelů, prostředí školy; c) Psychohygiena učitele - prostor pro relaxaci.

Poznámka

Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
23.09.2021
24.09.2021
14.10.2021
04.11.2021
18.11.2021
25.11.2021
09.12.2021
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
odborný tým lektorů
Akreditováno
11 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu