Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Moderní učitel MŠ aneb Začínám v MŠ

Číslo kurzu

102104

Termíny

07.10.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
04.11.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
02.12.2021 - 9:00 - 16:30 hodin

Uzávěrka přihlášek

15.09.2021

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ
Lektor

Mgr. Hanka Švejdová, Mgr. Eva Svobodová, Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D., MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., PhDr. Marek Herman

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@cvkhk.cz

777340409

Popis Kurzu

Vzdělávací program Moderní učitel MŠ je tvořen ze 3 nezávislých vzdělávací modulů - Začínám v MŠ, Uvádím v MŠ a Pracuji s dětmi s SVP, které budou v období r. 2021-2023 postupně nabízeny. Vzdělávací modul Začínám v MŠ, jehož první 3 části jsou v tomto pololetí nabízeny, má celkovou časovou dotaci 48 hodin a je sestaven celkem z 5 dílčích částí (4 x 8 hodin + 1x 16 hodin). 1. část - Začínám v MŠ 1 (8 hodin): Cíle předškolního vzdělávání a kompetence k jejich dosažení. Potřeby a vztahy začínajícího učitele. Konkrétní praktické znalosti a dovednosti učitele MŠ - pravidla a hranice, sociální dovednosti. Improvizace, intuice a reflexe. 2. část - Začínám v MŠ 2 (8 hodin): Jaké potíže se mohou v každodenní pedagogické činnosti vyskytnout, jaké jsou jejich příčiny a projevy, kdo a jak může pomoci. Důvěra, partnerství, pravidla, zpětná vazba. Spolupráce s rodiči. 3. část - Začínám v MŠ 3 (8 hodin): Právní normy spojené s praxí učitele v běžných situacích a činnostech v MŠ. Trestně právní odpovědnost učitelů MŠ. Zásady efektivní komunikace s rodiči - jak postupovat v problémové situaci. Spolupráce s dalšími institucemi. 4. část - Začínám v MŠ 4 (8 hodin) Role učitele MŠ a posun do role facilitátora. Tvorba podnětného učebního prostředí, které umožňuje naplňovat principy na dítě orientované pedagogiky, učení se v souvislostech a propojení s reálným životem. 5. část - Začínám v MŠ 5 (16 hodin) - 2denní výjezd: Psychohygienická a psychosomatická péče, sebereflexe a sebepoznání, spokojenost a psychická vyrovnanost učitele.

Poznámka

Poslední 2 části jsou plánovány v následujícím pololetí v termínech 8.2. a 11.-12.4.2022. Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192. S sebou noste pohodlné oblečení a přezůvky.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola

Kód akce: 402104
Termín
07.10.2021
Místo konání
Železnická 460, Jičín
Lektor
Kateřina Tomíčková
800 Kč (včetně metodické příručky)
Žádná volná místa
Detail kurzu