Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Moderní učitel MŠ aneb Uvádím v MŠ

Číslo kurzu

102103

Termíny

07.10.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
04.11.2021 - 9:00 - 16:30 hodin
07.12.2021 - 9:00 - 16:30 hodin

Uzávěrka přihlášek

15.09.2021

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ
Lektor

Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hanka Švejdová, Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D., Ph.D., MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., PhDr. Marek Herman

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@cvkhk.cz

777340409

Popis Kurzu

Vzdělávací program Moderní učitel MŠ je tvořen ze 3 nezávislých vzdělávací modulů - Začínám v MŠ, Uvádím v MŠ a Pracuji s dětmi s SVP, které budou v období r. 2021-2023 postupně nabízeny. Vzdělávací modul Uvádím v MŠ, jehož první 3 části jsou v tomto pololetí nabízeny, má celkovou časovou dotaci 48 hodin a je sestaven celkem z 5 dílčích částí (4 x 8 hodin + 1x 16 hodin). 1. část - Uvádím v MŠ 1 (8 hodin): Harmonogram a metodické postupy v uvádění nového učitele. Smysl činnosti uvádění - klady a zápory, obsah, cíle a výstupy. Nastavení spolupráce, potenciální příčiny a prevence neúspěchu. 2. část - Uvádím v MŠ 2 (8 hodin): Cíle předškolního vzdělávání a kompetence k jejich dosažení. Budování portfolia učitele MŠ. Podpora rozvoje sebereflektivních dovedností, vzájemná kolegiální podpora a její postupy. 3. část - Uvádím v MŠ 3 (8 hodin): Hodnocení průběhu pedagogického procesu, nástroje autoevaluace. Hospitace - příprava, realizace, rozbor, záznam z hospitace. Rozhovor s učitelem jako zásadní etapa hospitace. Kritéria pro vyhodnocování práce pedagoga. 4. část - Uvádím v MŠ 4 (8 hodin): Teorie a praktický nácvik nástrojů motivace. Rozlišení svého motivačního typu a motivačního typu kolegy. Jak efektivně motivovat rozličné motivační typy podle jejich potřeb. 5. část - Uvádím v MŠ 5 (16 hodin) - 2denní výjezd: Psychohygienická a psychosomatická péče, sebereflexe a sebepoznání, spokojenost a psychická vyrovnanost učitele.

Poznámka

Poslední výukový termín je plánován v únoru 2022 a poté následuje 2 denní psychohygienický kurz 25.-26.4.2022. Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola