Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!

Zrušeno
Číslo kurzu

210103

Termín
09.11.2021 8:00 - 15:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

02.11.2021

Kapacita

Volná místa

Místo

Malé náměstí 158, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Sandra Krejčová Stejskalová

Akreditace

MSMT-21546/2020-2-625

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Praktický seminář. Přehled pravidel pro vedení hudebních činností - hlasová výchova a držení těla, dýchání, tvoření tónu. Intonace, rytmizace, nácvik jednohlasé písně i vícehlasý zpěv. Instrumentální doprovody. Rozdělení činností a struktura hodin HV s praktickou ukázkou. Dechové cvičení (vločka, svíčka, pejsek), hlasové cvičení (brumendo, písně na rozezpívání, artikulace (zpěv bez zvuku, jazykolamy), rytmizace (hra na tělo, ozvěna, kelímky, kostičky), nácvik písní. Poslech písní (vztahy mezi tóny, gradace, kontrast). Hodina HV založená na jedné písni - Halí belí, kdo vzal zelí, Holka modrooká. Moderní technika v HV - Internet, interaktivní tabule, Drumpady, nahrávání a úprava muziky. Multikulturní výchova, světová hudba a jiné kultury - africká hudba a tance, indická hudba, kubánská hudba. Mezipředmětové vztahy (Vv, Př, Prv, Ma, Vl).

Poznámka

S sebou přineste přezůvky a vhodný oděv, flash disk k předání materiálů od lektorky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 02.11.2021 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 210103, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Mohlo by Vás také zajímat

Estetická výchova, umělecké školství

Kód akce: 210101
Termín
19.10.2021
Místo konání
Malé náměstí 158, Trutnov
Lektor
Ludmila Maříková, DiS.
Akreditováno
2 000 Kč (včetně části materiálu)
Volná místa
Detail kurzu
Kód akce: 110105
Termín
15.10.2021
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Jana Matoušová
Akreditováno
Zrušeno
800 Kč
Volná místa
Detail kurzu