Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Náměty do výuky AJ u žáků s SPU

Číslo kurzu

204201

Termín
14.04.2023 8:30 - 12:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

05.04.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ a speciálních škol s jazykovou úrovní minimálně B1 podle SERRJ
Lektor

Mgr. Sylvie Sedláčková

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář nabídne konkrétní metody, kterými lze individualizovat výuku AJ a tak respektovat nejen speciální vzdělávací potřeby žáků s SPU, ale i vzdělávací potřeby žáků, kteří specifické obtíže učení nemají. Seznámení s aktivitami zaměřenými na osvojování slovní zásoby, gramatiky, na rozvíjení všech řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní). Seznámení s metodou Total Physical Response. Teorie, praktické využití. Vhodnost metody při osvojování slovní zásoby, přístup se zachováním přirozeného procesu učení se řečovým dovednostem (od pasivní k aktivní znalosti, od porozumění k aktivnímu užití včetně zápisu). Návaznost pohotového mluvení (intenzivní procvičování s využitím krátkého příběhu). Seznámení s metodou globální, Sight Words (čtení a psaní, jak pracovat se slovy jako celky). Seznámení s metodou indukční (pro efektivnější vyvozování gramatiky). Odvození pravidel a gramatické struktury z předložených vzorových vět (současné využití spirálového učení). Využití myšlenkové mapy pro budování uceleného a přehledného systému gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a dalšího dle potřeby a kreativity učitelů i žáků.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 05.04.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 204201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Mohlo by Vás také zajímat

Cizí jazyky a literatura