Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Využití hudby v práci s dětmi se SVP

Zrušeno
Číslo kurzu

102212

Termín
19.05.2022 9:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

12.05.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům MŠ
Lektor

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-21546/2020-2-625

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@cvkhk.cz

777340409

Popis Kurzu

Využití muzikofiletických technik a her pro podporu dětí se SVP. Seznámení s muzikoterapeutickou složkou technik. Zásady hudební komunikace, kontaktní písně a rituály v hudbě. Podpora dětí s poruchami autistického spektra, s mentálním postižením, se smyslovými vadami, s narušenou komunikační schopností, s poruchami chování a hyperaktivitou. Ukázky písní kontaktních, pohybových, s herní tématikou. Aktivity pro práci s hlasem (vokální hry, říkadla a rytmus) a s hudebními nástroji (hry pro podporu pozornosti, tvořivosti a seberozvoje, neobvyklé hudební nástroje). Hudební aktivity s pohybem (aktivizační a relaxační, písně o těle a tělesném schématu) a s výtvarnými prvky (muzikomalba).

Poznámka

S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 12.05.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 102212, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola

Kód akce: 102210
Termín
21.04.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Kateřina Tomíčková
Časová dotace
4 hodiny
1 000 Kč
Poslední 4 místa
Detail kurzu
Kód akce: 302201
Termín
21.02.2023
Místo konání
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
Lektor
Mgr. Helena Kudelová
Akreditováno
Časová dotace
6 hodin
Zrušeno
1 200 Kč
Volná místa
Detail kurzu