Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Tablet v rukou ředitele

Číslo kurzu

100105

Termín

říjen 2021 - 9:00 - 15:30 hodin

Uzávěrka přihlášek

01.10.2021

Kapacita

Volná místa

Místo

místo bude upřesněno

Navigovat sem

Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, SUŠ a speciálních škol
Lektor

lektor ČVUT

Akreditace

Držitelem akreditace je jiný subjekt

Garant

Mgr. Marcela Nováková

novakova@cvkhk.cz

777340408

Popis Kurzu

Tablet, typy, další druhy mobilních zařízení, terminologie, ICT školní vybavení současnosti, v čem nové technologie mohou pomoci ve výuce a v řízení školy, jak si vybrat tablet pro výuku, kritéria. Přehled HW a SW nejčastěji využívaných v manažerské práci, výhody a nevýhody, doporučení z hlediska organizace, plánování a řízení času. Nejznámější dostupné aplikace z pohledu manažera školy. Praktické ukázky a videa, možnosti sdílení učení. Praktické ukázky a příklady použitelné pro řízení školy, přístup k osobnímu vzdělávacímu prostředí, vzdělávací zdroje, webináře, inovovaná výuka prostřednictvím ICT, aplikace pro kontakt rodičů se školou, elektronické knihy, slovníky, převaděče, moderní způsoby profesního rozvoje pedagogických pracovníků, on-line kurzy. Mobilní kancelář, aplikace pro time management, organizaci školy, úkoly, přípravy na poradu, cloudové služby v mobilním zařízení, sdílení dokumentů, dotazníky, ekonomické analýzy, řízení pedagogického sboru na dálku, elektronické konference, využití RSS a další. Modelový scénář aktivity ředitele školy s tabletem při řízení porady, elektronické konference, řízení času, řízení změny. Dostupné internetové zdroje, zajímavé webináře, sdílení informací a zkušeností s ostatními kolegy. Doporučení pro vedení porady, volba témat, příprava, struktura porady, role účastníků a realizace porady, silné a slabé stránky porady a jejich identifikace. Odpovědi na otázky, připomínky a náměty.

Poznámka

Program je realizován ve spolupráci s ČVUT, které ke držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 01.10.2021 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 100105, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management

Kód akce: 100109
Termíny
06.10.2021
Místo konání
Trutnov, Malé náměstí 158 a ZUŠ Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Lektor
Lubor Bořek, Bc. Jaroslava Komárková, Mgr. Blanka Matysková, PaedDr. Milan Štoček a PhDr. Josef Vlach
1 200 Kč
Poslední 2 místa
Detail kurzu