Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Informace k realizaci vzdělávacích programů/praxí/zkoušek v prezenční formě od 3. 1. 2022

Školské zařízení pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje bude vzdělávací akce v prezenční formě realizovat za níže uvedených podmínek s tím, že tyto podmínky jsou odlišné podle velikosti skupiny vzdělávaných. O podmínkách účasti, které se vztahují ke konkrétní akci, budou všichni přihlášení vždy před jejím konáním informováni příslušným garantem vzdělávací akce.