Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Informace k realizaci vzdělávacích programů/praxí/zkoušek v prezenční formě od 25. 2. 2022

Školské zařízení pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje bude vzdělávací akce v prezenční formě realizovat za níže uvedených podmínek.