Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Informace k realizaci vzdělávacích programů/praxí/zkoušek v prezenční formě od 1. září 2021

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje bude vzdělávací akce v prezenční formě od 1. září 2021 realizovat za těchto podmínek: 

Přihlášením na vzdělávací program se zájemce zavazuje k respektování a dodržování výše zveřejněných podmínek.