Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 2. červen 2020 @ 20:21 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
ZRUŠENO
1-02-2-01
Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence
4. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
5. březen 2019, 8:30 - 15:30 hodin 
6. březen 2019, 8:30 - 15:30 hodin 
7. březen 2019, 8:30 - 15:30 hodin 
8. březen 2019, 8:30 - 15:30 hodin 
18. červen 2019, 8:30 - 13:30 hodin - závěrečné zkoušky 
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-02 Hrátky s optikou a magnety v MŠ
15. březen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-03 Dyslexie v předškolním věku?
2. duben 2019, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
doc. PaedDr. Olga Zelinková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-04 Ekohrátky pro nejmenší
4. duben 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-05 Komunikační a psychické problémy dětí bez hranic
8. duben 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jitka Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-06 Rozum v hrsti aneb Náměty k rozvoji intelektových schopností dětí v MŠ
10. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-07
Bádání s potravinami - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 15.4. na 16.9.2019!
15. duben 2019, 10:00 - 16:30 hodin 
RNDr. Jitka Houfková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-08 Hry v přípravě k matematice
3. květen 2019, 9:30 - 14:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Michaela Kaslová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-09 Vaření je hra
6. květen 2019, 9:00 - 12:30 hodin 
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-10 Zážitkové hry v přírodě
6. květen 2019, 13:00 - 16:30 hodin 
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-11 Zdravé cvičení na celý rok
9. květen 2019, 9:30 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Marie Homolková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-12 Příležitosti k využívání kooperativních a prosociálních forem práce v MŠ
29. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-13 Situační a prožitkové učení ve spontánních i řízených aktivitách
30. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-14 Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole
20. květen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
29. květen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Tereza Horáková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-15 Osobnostní rozvoj učitelky jako předpoklad pro osobnostní rozvoj dítěte v MŠ
23. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-16 Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi
30. květen 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Pavlína Kulhavá
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-17 Kouzelná flétna v MŠ
5. červen 2019, 10:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Hana Šťastná
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-18 Individualizace vzdělávání v mateřské škole - OBJEDNÁVKA
19. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
20. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
19. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
20. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
9. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Lenka Burdíková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-19 Zdravé cvičení na celý rok
13. květen 2019, 9:30 - 13:00 hodin 
Marie Homolková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-20 Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - OBJEDNÁVKA
7. březen 2019, 13:00 - 17:00 hodin 
14. březen 2019, 13:00 - 17:00 hodin 
RNDr. Hana Lišková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-21 Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ
5. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-22 Přístup k dětem ve společném vzdělávání - OBJEDNÁVKA
2. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
3. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
2-02-2-01 Možnosti a přístupy pedagoga MŠ k dětem mladším tří let
26. březen 2019, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-02-2-02
Formativní hodnocení v MŠ - BUDE UVEDENO V NOVÉM ŠK.R.
28. březen 2019, 10:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Vladimíra Slavíková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-02-2-03
Dívej se, tvoř a povídej - BUDE UVEDENO V NOVÉM ŠK.R.
29. březen 2019, 8:30 - 15:00 
PaedDr. Vladimíra Slavíková
pracoviště: Trutnov
2-02-2-04 Tvořivé činnosti v MŠ - práce s materiály
21. květen 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
Romana Janečková a Mgr. Tereza Šaradínová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-02-2-01
Hravá angličtina - POZOR ZMĚNA termínu na 26.2.2019 !!!!
26. únor 2019, 10:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Dana Mašínová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-02 Logohrátky v mateřské škole
5. březen 2019, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-03 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
15. březen 2019, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-04 Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
19. březen 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-05 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ
22. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
23. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-06
Aktivní výtvarné hračky
29. březen 2019, 8:30 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-07 Kouzlo dotyku
5. duben 2019, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Alena Pulkrábková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-08
Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ PŘESUNUTO NA 10. 10. 2019!!!
11. duben 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Iva Škaloudová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-09 Polytechnická výchova v mateřské škole - Naučme děti hravě pracovat
9. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
10. květen 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová a Václava Tmejová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-2-01 Předmatematická gramotnost. Aktivity v mateřské škole
21. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-2-02 Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie
28. březen 2019, 9:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Iva Doudová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-03
Týmová spolupráce v mateřské škole
23. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-02-2-04 Aktivity v přírodě a environmentální výchova
24. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-05
Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte /Přesun akce na 9.1.2020
6. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Vlasta Kaiserová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-06
Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti Akce přesunuta na 8.1.2020
6. květen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
4-02-2-07 Exkurze v MŠ
6. červen 2019, 8:30 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Martina Knapová a kolektiv MŠ
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
5-02-2-01
Jak na dílničku s Montessori pomůckami v MŠ
14. březen 2019, 12:00 - 15:00 hodin 
Daniela Zelenková
pracoviště: Náchod
5-02-2-02 Možnosti pedagogických přístupů k problematice poruch vývoje řeči - přehledně, komplexně a názorně
28. březen 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Yveta Nemešová
pracoviště: Náchod
5-02-2-03 Jak bubnovat v MŠ
9. duben 2019, 8:00 - 12:00 hodin 
Stanislav Vít
pracoviště: Náchod
5-02-2-04 Tajemství dobré výchovy
15. duben 2019, 9:30 - 13:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Náchod
5-02-2-05 Agresivní, hyperaktivní, hypoaktivní a nespolupracující dítě v MŠ
2. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-06
Pohybové hrátky pro děti od 2 let/ZRUŠENO!Náhradní akce 18.9.2019
10. květen 2019, 8:00 - 12:00 hodin 
Marie Homolková
pracoviště: Náchod
5-02-2-07 Svět kolem nás aneb Jednoduché pokusy pro předškoláky
21. květen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-08 Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál
29. květen 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Náchod
5-02-2-09 Metody aktivního učení v MŠ
6. červen 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Náchod
5-02-2-10 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole/OBJEDNÁVKA
1. duben 2019, 9:00-15:30 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-11 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole/OBJEDNÁVKA
2. duben 2019, 9:00-15:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-12 Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ/OBJEDNÁVKA
20. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-13 Společné vzdělávání v mateřské škole
14. srpen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
15. srpen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3809188

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena