Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:44 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Asistent pedagoga - POKRAČOVÁNÍ
5. únor 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
28. únor 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
5. březen 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
18. březen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
18. duben 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
23. květen 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
19. červen 2014, 9:00 -15:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák, PaedDr. Jana Hartmanová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Studium pedagogiky A
12. únor 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
23. duben 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
28. únor 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
14. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
3. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
10. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
23. duben 2014, 9:00 - 14:30 TERMÍN MÍSTO 21.2. 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová Ph.D., Mgr. Robert Čapek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr
13. únor 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
26. únor 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
12. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
26. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
11. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
25. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
7. květen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
19. květen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
4. červen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michaela Veselá, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, PhDr. Pavel Jánský, Mgr. Michal Klapal, Mgr. Zdenka Hrubešová, Mgr. Iva Rosíková, Bc. Jana Řezníčková a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium pedagogiky B - vychovatel je určeno absolventům VOŠ nepedagogického směru dle § 16, písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., kteří chtějí vykonávat funkci vychovatele, ale nemají pedagogické vzdělání - POKRAČOVÁNÍ
28. únor 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
14. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
3. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
10. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Studium pedagogiky B - pedagog volného času - POKRAČOVÁNÍ
5. březen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
10. březen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
3. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
10. duben 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a Mgr. Jan Sýkora
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Sexuální výchova - krize rodiny a prevence násilí
12. březen 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
MUDr. Radim Uzel
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-07
Možnosti zařazení počítačových her do výchovně vzdělávacího procesu
13. březen 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-08
Globální a zážitkové postupy v moderní výuce jazyků
17. - 18. březen 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Petr Vladyka
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-09 Hravá logopedie v praxi
25. březen 2014, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Kovářová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-10
Metodické setkání učitelů málotřídních škol
28. - 29. březen 2014, PÁ 10:00 - SO 13:00 hodin 
Mgr. Jaroslava Bímová a tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Empatická asertivní komunikace
28. - 29. březen 2014, PÁ 9:00 - 20:00 hodin, SO 8:30 - 14:30 hodin 
PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-12 Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole
2. duben 2014, 6:30 - 20:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Karla Černá a kolektiv
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-13
SORAD - Sociometrická ratingová metoda IZměna termínu na 7.10.2014! 3.4. Zrušeno
3. duben 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Gabriela Luková Sittová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou
6. květen 2014, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Oldřich Šolta
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-15
Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty
13. květen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Jana Pešková a PhDr. Krista Hemzáčková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák - učitel - rodič
14. květen 2014, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-17 Práce s žáky s SVP
20. květen 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-18 Funkční a nefunkční komunikační vzorce ve škole a v rodině
22. květen 2014, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-19 Výchova k partnerství
27. květen 2014, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele ZŠ
29. - 31. květen 2014, ČT 15:00 - SO 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Kateřina Mikulášková, Mgr. Alena Horská, PhDr. Jan Vyhnálek
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-21
Šikana jako narušení vztahů ve skupině
4. červen 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-22 Lateralita a školní úspěšnost
4. červen 2014, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-23
Mentální anorexie a další psychosomatické obtíže ve vývoji dětí a dospívajících
13. červen 2014, 9:00 - 12:30 hodin 
PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-24 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
11. únor 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-25 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
11. únor 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
2. květen 2014, 8:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
2. květen 2014, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2014, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Studium pedagogiky A
7. březen 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
25. březen 2014, TERMÍN NEPLATÍ, BUDE UPŘESNĚNO 
27. březen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
1. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
4. duben 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
29. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
28. květen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. červen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
26. červen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová Ph.D., Mgr. Robert Čapek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Studium pedagogiky B - vychovatel je určeno absolventům VOŠ nepedagogického směru dle § 16, písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., kteří chtějí vykonávat funkci vychovatele, ale nemají pedagogické vzdělání
7. březen 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
25. březen 2014, TERMÍN NEPLATÍ, BUDE UPŘESNĚNO 
27. březen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
1. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
4. duben 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
29. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
28. květen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. červen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
26. červen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Studium pedagogiky B - pedagog volného času
5. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
10. březen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
27. březen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
1. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
29. duben 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
28. květen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. červen 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
26. červen 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová Ph.D., Mgr. Jan Sýkora a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
7. březen 2014, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
7. březen 2014, 8:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům - OBJEDNÁVKA
17. duben 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Komunikace na pracovišti- OBJEDNÁVKA
9. červen 2014, 13:15 - 19:30 hodin 
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Studium pedagogiky A (Mladá Boleslav)
1. únor - 21. březen 2014, zkoušky 30.5. popř. 31.5. 
PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček; PhDr. Daniela Sedláčková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Studium pedagogiky B - pedagog volného času (Mladá Boleslav)
1. únor - 4. duben 2014, zkoušky 30.5. popř.31.5. 
PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček; PhDr. Daniela Sedláčková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-40 Studium pedagogiky B - vychovatel (Mladá Boleslav)
1. únor - 4. duben 2014, zkoušky 30.5. popř. 31.5. 
PhDr. Daniela Sedláčková; PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
2-01-2-01
Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board
13. březen 2014, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Trutnov
2-01-2-02 Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli
20. březen 2014, 8:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-03
Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační schopností
28. březen 2014, 8:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Zdeňka Kholová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-04
Problematika návykových látek
duben 2014, 8:30 - 13:00 hodin 
JUDr. Břetislav Brejcha
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-05
Agrese a agresivita u dětí a mládeže
23. duben 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Trutnov
2-01-2-06 Agrese a agresivita u dětí a mládeže
24. duben 2014, 8:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Trutnov
2-01-2-07 Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží II
13. květen 2014, 8:30 - 13:00 hodin 
PaedDr. Yveta Heyrovská
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Komunikace s třídním kolektivem, žákem a rodičem
20. květen 2014, 8:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Brom
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-09
Emoční potřeby pedagoga
30. květen 2014, 9:00 - 14:30 hodin 
PhDr. Jonáš Habr
pracoviště: Trutnov
2-01-2-10 Vliv zátěžových situací na dítě
11. červen 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-11 Hravá logopedie v praxi
6. březen 2014, 13:15 - 18:15 hodin 
Mgr. Martina Kovářová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-12 Šikana jako narušení vztahů ve skupině
23. - 24. duben 2014, 13:15 - 18:30 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Trutnov
2-01-2-13 Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností
24. únor 2014, 14:00 - 19:30 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-14 Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností
12. březen 2014, 14:30 - 19:30 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-01-2-01
Strategie vyšetřování šikany II
4. březen 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-02
Učíme v málotřídce tvořivě
17. březen 2014, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Tatjana Vrbová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-03 Jak se s dětmi domluvit
24. březen 2014, 8:00 - 15:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Kateřina Králová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-04 Psychosomatické potíže pedagogů a žáků
26. březen 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-05
Jak získat a udržet autoritu
1. duben 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-06
Problematika návykových látek
14. květen 2014, 9:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Ondřej Čalovka a Bc. Olga Trunečková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-07 Rodina jako součást výchovně vzdělávacího procesu
20. květen 2014, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jakub Kozák
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-08
Práce učitele s pravidly
23. květen 2014, 8:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Jan Vyhnálek
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-09
Hry pro život
26. květen 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Miluše Menšíková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-10
Dvoudenní setkání výchovných poradců a metodiků prevence
5. - 6. červen 2014, ČT 9:00 - PÁ 13:00 hodin 
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková a Mgr. Radka Polívková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-11 Respektovat a být respektován
20. - 23. srpen 2014, ST 10:00 - SO 16:00 hodin 
PhDr. Jana Nováčková, CSc. a Soňa Rýdl
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-12
Letní škola - Komunikace, konflikt a stres
28. - 30. srpen 2014, ČT 14:00 hodin - SO 13:00 hodin 
Mgr. Věra Janíková a PhDr. Ivan Janík
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-13
Cesta k pochopení dětí
5. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-15 Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům - OBJEDNÁVKA
25. srpen 2014, 8:00 - 13:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-16 Stres při práci pedagoga, jeho odstraňování a prevence - OBJEDNÁVKA
24. srpen 2014, 13:00 - 19:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-17 Stres při práci pedagoga, jeho odstraňování a prevence - OBJEDNÁVKA
26. srpen 2014, 8:00 - 13:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-18 Práce v týmu - OBJEDNÁVKA
24. srpen 2014, 13:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-19 Práce v týmu - OBJEDNÁVKA
25. srpen 2014, 8:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-20 Asertivní jednání - OBJEDNÁVKA
25. srpen 2014, 8:30 - 14:30 hodin 
PhDr. Jana Mervartová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-21 Asertivní jednání - OBJEDNÁVKA
26. srpen 2014, 8:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Jana Mervartová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-2-01 Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci
17. březen 2014, 8:30 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-02
Klima školy a klima školní třídy
19. březen 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-03
Dětský výtvarný projev versus učitel
15. duben 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Lenka Hypiusová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-04
Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS !24.4. ZRUŠENO PN lektora, přesunuto na 9.10.2014!
24. duben 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-05
Specifické vývojové poruchy učení a chování
13. květen 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Jičín
4-01-2-06 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí
20. květen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-07
Setkání s emocemi
10. červen 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-2-08 Asistent pedagoga
14. únor - 16. květen 2014, vždy v pátek 9:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Tomáš Valenta, Mgr. Jaroslava Stolařová a další zkušení lektoři
pracoviště: Jičín
5-01-2-01 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
18. únor 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
4. březen 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
18. březen 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
1. duben 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
15. duben 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
29. duben 2014, 13:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D. a Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-02
Relaxace a psychohygiena
10. březen 2014, 9:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Petr Vladyka
pracoviště: Náchod
5-01-2-03 Dítě s PAS v systému školství
13. březen 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
5-01-2-04 Základy právní a trestní odpovědnosti pedagogů
11. duben 2014, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Radka Pavlišová
pracoviště: Náchod
5-01-2-05 Cvičení k propojení mozkových hemisfér
23. duben 2014, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Kovářová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-06
Jak motivovat děti ke zdravému životnímu stylu
24. duben 2014, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jana Divoká
pracoviště: Náchod
5-01-2-07 Asistenti pedagoga v praxi
6. květen 2014, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Iva Doudová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-08
Spolupráce školy a rodiny v oblasti výchovy dětí
11. červen 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Taťána Brodská
pracoviště: Náchod
5-01-2-09 Kurz logopedické prevence - asistent logopeda
2. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
3. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
4. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
5. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
6. červen 2014, 9:00 - 17:00 hodin 
12. září 2014, zkoušky a obhajoba 9:00 - 17:00 
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
5-01-2-10 Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech
17. duben 2014, 8:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Náchod
5-01-2-11 Relaxace a psychohygiena
4. březen 2014, 9:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Petr Vladyka
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3368491

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena