Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 16:40 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-1-01 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr
16. září 2013, 9:00 - 17:00 hodin 
25. září 2013, 9:00 - 16:00 hodin, ubytování po 12:00 hod., Revo 
26. září 2013, 8:00 - 15:30 hodin 
2. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
16. říjen 2013, 9:00 - 15:00 hodin 
22. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
6. listopad 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
13. listopad 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
11. prosinec 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
24. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Michaela Veselá, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Martina Kekulová, MUDr. Lubomír Hadaš a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-02
Problémové chování dětí a žáků
9. říjen 2013, 13:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-03
Seznámení s metodou Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina
9. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Eva Váňová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-04
Integrovaná tematická výuka jako inspirace v pedagogické praxi
9. říjen 2013, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Bc. Vlasta Košťálová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-05 Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board
10. říjen 2013, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-06
Integrace nedoslýchavého dítěte do školy
11. říjen 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Tereza Skákalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Agrese - prožívání, pochopení, zvládání aneb Nechme kluky zakoušet sílu
14. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Michal Vybíral
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-08
Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání
15. říjen 2013, 9:00 - 16:30 hodin, zahájení studia 
4. listopad 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
11. listopad 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
20. listopad 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
3. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
10. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
17. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
7. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
14. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
28. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin, zadání a vyhodnocení testu 
Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-09
Jak učit o korupci
17. říjen 2013, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Radka Pavlišová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-10 Možné příčiny konfliktů na ose žák - učitel - rodič
23. říjen 2013, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-11
Šikana jako narušení vztahů ve skupině II
30. říjen 2013, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Jak získat a udržet autoritu
31. říjen 2013, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Konference Šikana a kyberšikana ve školách
6. listopad 2013, 9:00 - 15:30 hodin 
nprap. Jan Čížkovský, Mgr. Markéta Exnerová, Mgr. Denisa Gilányi, Mgr. Vratislav Holeček, PhDr. Michal Kolář, Bc. Jiří Kratochvíl, Mgr. Helena Kudelová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Zdenka Ženatová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-14 Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole
7. listopad 2013, 7:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Marcela Pavlíková a tým spolupracovníků
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-15 Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole
7. listopad 2013, 7:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Jiří Kuhn a tým spolupracovníků
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Studium pedagogiky A
12. listopad 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
14. listopad 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
5. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
13. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
17. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
9. leden 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
21. leden 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová Ph.D., Mgr. Robert Čapek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Studium pedagogiky B - pedagog volného času
12. listopad 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
14. listopad 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
5. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
13. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
17. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
9. leden 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a Mgr. Jan Sýkora
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-18 Studium pedagogiky B - vychovatel je určeno absolventům VOŠ nepedagogického směru dle § 16, písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., kteří chtějí vykonávat funkci vychovatele, ale nemají pedagogické vzdělání
12. listopad 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
14. listopad 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
5. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
13. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
17. prosinec 2013, 9:00 - 17:30 hodin 
9. leden 2014, 9:00 - 17:30 hodin 
17. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-19 Práce s žáky s poruchami učení
12. listopad 2013, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-20 Tajemství a symbolika pohádek
18. listopad 2013, 9:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-21
Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním
20. listopad 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
3. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
10. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
17. prosinec 2013, 9:00 - 16:30 hodin 
7. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
14. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin 
28. leden 2014, 9:00 - 16:30 hodin, zadání a vyhodnocení testu 
Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-22
Vyprávění příběhů jako výchovně-vzdělávací metoda
22. listopad 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
MgA. Martin Hak
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-23 Koncentrace pozornosti
25. listopad 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Lenka Osladilová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-24
Organizace práce a času pedagoga
26. listopad 2013, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-25 Práce s univerzální učební pomůckou Prší
27. listopad 2013, 13:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-26
Duševní hygiena pro pedagogy
2. prosinec 2013, 13:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Kateřina Kořínková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Využití alternativní a augmentativní komunikace v praxi
4. prosinec 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Zuzana Sýkorová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-28 Jak prezentovat svoji kvalitní práci na 1. stupni ZŠ
5. prosinec 2013, 9:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Věra Fridrichová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-29 Formy a metody práce s dítětem s PAS v integraci
16. leden 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Věra Čadilová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-30 Práce s problémovým či novým třídním kolektivem
9. prosinec 2013, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Lenka Osladilová a Mgr. Zdeněk Březa
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-31 Etická výchova v praxi
10. prosinec 2013, 8:30 - 12:30 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-32
Hry v matematice
11. prosinec 2013, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Alena Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-33 Asistent pedagoga
8. leden 2014, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
9. leden 2014, 8:30 - 17:00 hodin 
24. leden 2014, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák, PaedDr. Jana Hartmanová, Mgr. Vratislav Holeček, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-34
Emoční inteligence v pedagogické praxi
13. leden 2014, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Beníšek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-35 Jak vychovat city u dítěte - od narození až do puberty
15. leden 2014, 14:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-36 Psychosomatické potíže pedagogů a žáků
21. leden 2014, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-37 Třídní klima
29. leden 2014, 9:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-38 Asertivita a efektivní komunikace - OBJEDÁVKA
25. říjen 2013, 8:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Zdeno Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-39 Asertivita a efektivní komunikace - OBJEDNÁVKA
20. září 2013, 13:30 - 18:00 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-40 Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení
8. listopad 2013, 12:30 - 18:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-41 Asertivita a efektivní komunikace - OBJEDNÁVKA
28. listopad 2013, 13:00 - 17:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-42 Studium pedagogiky A (Mladá Boleslav)
20. září 2013 - 21. březen 2014, zkoušky 30.5. popř. 31.5. 
PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček; PhDr. Daniela Sedláčková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-43 Studium pedagogiky B - pedagog volného času (Mladá Boleslav)
20. září 2013 - 21. březen 2014, zkoušky 30.5. popř.31.5. 
PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček; PhDr. Daniela Sedláčková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-44 Studium pedagogiky B - vychovatel (Mladá Boleslav)
20. září 2013 - 21. březen 2014, zkoušky 30.5. popř. 31.5. 
PhDr. Daniela Sedláčková; PhDr. Ivana Tvrzová; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PaedDr. Zdeněk Souček
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-45 Prožitkový seminář k rozvoji pedagogických dovedností - OBJEDNÁVKA
31. leden 2014, 8:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-46 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
6. prosinec 2013, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-47 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení - OBJEDNÁVKA
31. leden 2014, 8:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Hradec Králové
2-01-1-01 Odstraňování grafomotorických obtíží
22. říjen 2013, 9:00 - 14:30 hodin 
12. listopad 2013, 8:30 - 17:00 hodin 
13. květen 2014, 8:30 - 13:00 hodin 
PaedDr. Yveta Heyrovská
pracoviště: Trutnov
2-01-1-02 Učíme v málotřídce tvořivě
6. listopad 2013, 14:00 - 17:15 hodin 
Mgr. Tatjana Vrbová
pracoviště: Trutnov
2-01-1-03 Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží
12. listopad 2013, 8:30 - 17:00 hodin 
PaedDr. Yveta Heyrovská
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-04
Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli
15. listopad 2013, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
2-01-1-05 Problematika návykových látek
21. listopad 2013, 8:30 - 13:00 hodin 
Mgr. Ondřej Čalovka a Bc. Olga Trunečková
pracoviště: Trutnov
2-01-1-06 Metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
28. listopad 2013, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Martina Habrová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-07
Jak diferencovat a individualizovat výuku?
5. prosinec 2013, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Daniel Vychodil
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-08
Pohybové aktivity pro děti s mentální retardací
10. prosinec 2013, 8:30 - 14:30 hodin 
MUDr. Silvie Šidáková
pracoviště: Trutnov
2-01-1-09 Hra a její využití ve výchově a vzdělávání
13. prosinec 2013, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-10
Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností
18. listopad 2013, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Trutnov
2-01-1-11 Třídní klima - PROGRAM NA ZAKÁZKU
1. listopad 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Trutnov
2-01-1-12 Metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
30. září 2013, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Habrová
pracoviště: Trutnov
2-01-1-13 Problematika návykových látek
31. leden 2014, 8:30 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Ondřej Čalovka a Bc. Olga Trunečková
pracoviště: Trutnov
2-01-1-14 Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností
30. leden 2014, 12:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-01-1-01
Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení
15. leden 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jakub Kozák
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-02
Škola pro život
1. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Havrilcová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-03
Práce s žáky s SVP
8. říjen 2013, 8:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-04
Setkání s emocemi
18. říjen 2013, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-05 Strategie vyšetřování šikany I
12. listopad 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-06 Vliv zátěžových situací na dítě
7. leden 2014, 9:00 - 13:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-07 Hravé malování a psaní
10. leden 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Kovářová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-08 Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi
21. leden 2014, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Pavlína Kulhavá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-09 Třídní klima
25. září 2013, 13:45 - 17:45 hodin 
PhDr. Jan Vyhnálek
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-10 Asertivita a efektivní komunikace
13. listopad 2013, 13:45 - 17:45 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-11 Práce se skupinou
31. leden 2014, 8:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-12 Syndrom vyhoření
20. leden 2014, 8:30 - 15:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-13 Asertivita a efektivní komunikace
9. prosinec 2013, 9:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Jan Vyhnálek
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-1-01 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
16. září 2013, 13:00 - 17:30 hodin  OBSAZENO
17. září 2013, 13:00 - 17:30 hodin 
18. září 2013, 13:30 - 18:00 hodin 
19. září 2013, 13:30 - 18:00 hodin 
20. září 2013, 13:00 - 17:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Martina Melíšková
pracoviště: Jičín
4-01-1-02 Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě
30. září 2013, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Jičín
4-01-1-03 Rizikové chování dětí
10. říjen 2013, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-04
Inkluzivní vzdělávání pomocí projektového učení
15. říjen 2013, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Jičín
4-01-1-05 Neverbální komunikace
12. listopad 2013, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Zdeňka Kholová
pracoviště: Jičín
4-01-1-06 Dyslexie a dysortografie prakticky
19. listopad 2013, 9:00 - 14:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková
pracoviště: Jičín
4-01-1-07 Kurz logopedické prevence - asistent logopeda
25. listopad 2013, 8:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
26. listopad 2013, 8:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
27. listopad 2013, 8:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
prosinec 2014, stáže Náchod, Hronov  OBSAZENO
23. leden 2014, od 9 hodin závěrečné zkoušky  OBSAZENO
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-08
Alternativní formy práce se třídou a skupinou
26. listopad 2013, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Václava Masáková
pracoviště: Jičín
4-01-1-09 Prevence ve škole. Co dělat, když...
4. prosinec 2013, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Jičín
4-01-1-10 Asistent pedagoga
11. říjen 2013 - 16. květen 2014, vždy v pátek 9:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Tomáš Valenta, Mgr. Jaroslava Stolařová a další zkušení lektoři
pracoviště: Jičín
5-01-1-01 V čem jsou dnešní děti jiné
8. říjen 2013, 12:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Hana Martinková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-02
Problematika manipulace - jak si obhájit svoje názory
16. říjen 2013, 12:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Náchod
5-01-1-03 Psychomotorická cvičení s prvky jógy
5. listopad 2013, 12:00 - 16:00 hodin 
Pavel Hájek
pracoviště: Náchod
5-01-1-04 Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům
15. leden 2014, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-05
Specifické vývojové poruchy učení a chování
21. leden 2014, 12:00 - 17:00 hodin 
28. leden 2014, 12:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Náchod
5-01-1-06 Empatická asertivní komunikace
13. - 15. září 2013, pá 15:00 - 21:00, so 9:00 - 21:00, ne 9:00 - 12:00  OBSAZENO
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 4175978

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena