Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:12 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
5-00-2-01 Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
23. únor 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová
pracoviště: Náchod
5-00-2-02 Řešení aktuálních problémů řízení školy
13. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Odlová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-00-2-03
Cestovní náhrady
25. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Blanka Bartoňová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-01
Stimulace fyziologického vývoje řeči
14. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Náchod
5-01-2-02 Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi
13. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Náchod
5-01-2-03 Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy
18. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-2-04 Ani andělé, ani démoni aneb Kdo jsou děti podle Komenského
26. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-05
Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima
27. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-06
Inspirace, náměty a zkušenosti ze zprostředkovaného učení FIE
15. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Petra Dočkalová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-07
Rizikové formy chování v prostředí internetu - kyberšikana, kybergrooming a sexting
červen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-08
Školní klima
5. červen 2018, 10:00 - 16:00 hodin 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-09
Jak efektivně používat metody aktivního učení?
6. červen 2018, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Náchod
5-01-2-10 Společné vzdělávání - jeho možnosti, přednosti, rizika/ OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 9:00-15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod
5-01-2-11 Komunikace s agresivním žákem a rodičem/OBJEDNÁVKA
11. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
12. duben 2018, 8:00 - 12:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-01
Písnička jako dárek
12. březen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Eva Hurdová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-02
Papírování aneb Hrátky s papírem
16. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Náchod
5-02-2-03 Primární prevence v MŠ
2. květen 2018, 9:00 -14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Náchod
5-02-2-04 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
4. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
11. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-05 Adaptace dítěte v předškolním zařízení
18. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-06
Dítě s PAS v systému školství
30. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
5-03-2-01 Nápadník do hodin mluvnice
21. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Zdena Müllerová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-03-2-02
Praktické čtení pro život
9. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Miroslava Hušková
pracoviště: Náchod
5-04-2-02 Beginning writing and reading
6. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
PaedDr. Dana Mašínová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-05-2-01
Vlastivěda a prvouka v terénu
23. květen 2018, 13:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Václav Nýč
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-06-2-01
Počítám, počítáš, počítáme aneb Chcete být milionářem
13. únor 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Tomáš Koten
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-06-2-02
Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ - náměty do výuky geometrie/šablona
16. březen 2018, 9:30 - 13:30 hodin 
5. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
3. květen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D., RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. a PhDr. Alena Šarounová, CSc.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-06-2-03
Optika očima, hlavou i rukama
22. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Stanislav Gottwald
pracoviště: Náchod
5-06-2-04 Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
30. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
9. květen 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Hana Lišková a Mgr. Jan Horák
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-07-2-01
Roční období - hrové činnosti v prvouce a přírodovědě
17. květen 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-08-2-01
Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky
4. květen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Náchod
5-08-2-02 Taneční formy cvičení pro děti - dětský aerobic a zumba
25. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Gabriela Bašková
pracoviště: Náchod
5-10-2-01 Velikonoční a jarní tvoření
23. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Petra Kuderová, DiS.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-10-2-02
Tvoření z pergamenového papíru
10. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Náchod
5-10-2-03 Zentangle - kreativní kreslení
24. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Horká
pracoviště: Náchod
5-10-2-04 Hudební hry aneb Když učitel nezpívá
16. květen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Vladislava Tichá
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-10-2-05
Barevné hraní
21. květen 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
MVDr. Zuzana Řezáčová Lukášková, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-10-2-06
Hudební dílna. Staré pověsti české
24. květen 2018, 10:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Lenka Pospíšilová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-12-2-01
Úvod do tvorby webových stránek
12. duben 2018, 13:00 - 16:00 hodin 
Ondřej Černota
pracoviště: Náchod
5-12-2-02 Program Excel pro mírně pokročilé/ OBJEDNÁVKA
8. únor 2018, 14:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Ondřej Černota
pracoviště: Náchod
5-12-2-03 Program Excel pro mírně pokročilé/OBJEDNÁVKA
22. únor 2018, 14:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Ondřej Černota
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-13-2-01
Příčiny a řešení nejčastějších problémů v dětském domově
červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3155370

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena