Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:02 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
4-00-2-01 Řešení aktuálních problémů řízení školy
13. únor 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Svatava Odlová
pracoviště: Jičín
4-00-2-02 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO
13. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Robert Křepinský
pracoviště: Jičín
4-00-2-03 Přijímací řízení
22. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-00-2-04
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
16. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Robert Křepinský
pracoviště: Jičín
4-00-2-05 Plán pedagogické podpory
30. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-01
Nastartování nových vztahů ve třídě
21. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
4-01-2-02 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
23. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-01-2-03 Náročné a zátěžové situace
17. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Anna Svobodová, DiS.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-04
Učitelé v kyber-ohrožení
24. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Jičín
4-01-2-05 Jak na citlivá témata dialogovou formou/ Objednávka
2. únor 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
4-01-2-06 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě/Objednávka
6. únor 2018, 13:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
4-01-2-07 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních / objednávka
14. březen 2018, 13:00 - 19:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-01-2-08 Profesní rozvoj učitelů - OBJEDNÁVKA
27. - 29. srpen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
28. srpen 2018, 10:00 - 16:30 hodin 
29. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., Jan Holata, Mgr. Luboš Lisner
pracoviště: Jičín
4-01-2-09 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních /objednávka
29. březen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-01-2-10 Den učitelů
19. březen 2018, 16:00 - 20:00 hodin  OBSAZENO
/
pracoviště: Jičín
4-01-2-11 Využití stavebnic ve vyučování /objednávka
6. červen 2018, 13:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
4-01-2-13 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou
31. srpen 2018, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Jičín
4-02-2-01 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
7. únor 2018, 7:45 - 14:30 hodin 
5. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Dagmar Anschlagová, Bc. Lenka Vondráková a Mgr. Martina Černá
pracoviště: Jičín
4-02-2-02 Jaro mhouří obě víčka, namáčí se do sluníčka
7. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-2-03 Primární prevence v MŠ
21. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-04
Spolupráce mateřské školy s rodinou/ Šablona
18. - 19. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-05
Nápady pro dětské ruce
17. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Vlasta Kaiserová
pracoviště: Jičín
4-02-2-06 Pokusy v mateřské škole
17. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
4-02-2-07 Dítě v MŠ před třetím rokem věku
14. červen 2018, 13:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Otevřelová
pracoviště: Jičín
4-02-2-08 Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Objednávka Dolní Bousov
29. březen 2018, 8:00 -12:30 hodin  OBSAZENO
30. duben 2018, 8:00 -12:30; 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Jana Venclová, Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-03-2-01 Nápadník do češtiny pro žáky se SVP
14. únor 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
4-03-2-02 Nápadník do hodin českého jazyka
14. březen 2018, 12:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
4-03-2-03 Čtenářská gramotnost a její podpora na 1. stupni ZŠ/ Objednávka
2. únor 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
29. březen 2018, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Stanislava Emmerlingová, PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-04-2-01
Výuka vedoucí k lepší a aktivnější komunikaci v angličtině
14. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Michaela Čaňková
pracoviště: Jičín
4-04-2-02 Angličtina a děti se specifickými poruchami učení
4. duben 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Dagmar Chroboková
pracoviště: Jičín
4-05-2-01 Židé - náboženství, kultura, historie
5. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-06-2-01 Vyhláška č. 50/1978 Sb.,§ 11, o odborné způsobilosti v elektrotechnice
26. únor 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Vratislav Seifert a Vladimír Brůna
pracoviště: Jičín
4-06-2-02 Nápadník do hodin matematiky
25. duben 2018, 12:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
4-08-2-01 Netradiční jóga pro děti
10. duben 2018, 8:30 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-08-2-02
Pilates - cvičení s gumou
16. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-10-2-01
Velikonoce - jarní inspirace
12. březen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Jana Matoušová
pracoviště: Jičín
4-10-2-02 Boomwhackers II
20. březen 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
Ing. Katarína Kalvodová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-10-2-03
Hudební instrumentář
21. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Ondřej Tichý
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-10-2-04
Malba a její vliv na rozvoj osobnosti jedince, jako prostředek k sebevyjádření aneb Jak lze malbu propojit s intelektuální výukou
17. duben 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Anna Svobodová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-10-2-05
Smaltování bez pece a drátkování
24. květen 2018, 8:30 - 13:00 hodin 
Mgr. Sandra Krejčová
pracoviště: Jičín

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3146378

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena