Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:00 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
2-00-2-01 Řešení aktuálních problémů řízení školy
6. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Svatava Odlová
pracoviště: Trutnov
2-00-2-02 Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
26. březen 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-00-2-03
Způsob efektivního vedení porady
19. duben 2019, 8:45 - 15:00 hodin 
Bc. Jan Halász
pracoviště: Trutnov
2-01-2-01 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
28. březen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-02
Učitelé v kyber-ohrožení
5. duben 2018, 8:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
2-01-2-03 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně
11. duben 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-04 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě
16. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-05
Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí
18. duben 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-06 Příčiny vzniku rizikového chování dětí a žáků
3. květen 2018, 8:15 - 14:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-07
Jedeme na adaptační kurz
14. květen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
Bc.Tomáš Velička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ
16. květen 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-09
Možnosti logoterapie
17. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-10 Cesta k úspěšnému zvládání (nejen) školních dovedností
23. květen 2018, 8:30 - 12:45 hodin 
Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-11 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě / OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 8:30 - 16:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-12 Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí
28. srpen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Trutnov
2-02-2-01 Předmatematická gramotnost - příprava na metody řešení
9. únor 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
pracoviště: Trutnov
2-02-2-02 Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů MŠ
23. - 24. březen 2018, zahájení v 10:00 a ukončení v 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová, doc. PhDr. Daniela Stackeová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-03 Co má vědět rodič, než dá dítě do MŠ
23. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-02-2-04 Emoce v mateřské škole
7. červen 2018, 10:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jitka Šoltová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-05 Aktivní výtvarné hračky
22. květen 2018, 8:00 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-06 Práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření v MŠ
31. květen 2018, 8:15 - 14:30 hodin 
11. červen 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová a Bc. Lenka Vondráková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-03-2-01
Osvojování gramatických jevů v českém jazyce
2. květen 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
PaedDr. Zdeněk Topil a Mgr. Bc. Dagmar Chroboková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-03-2-02
Jak učit český jazyk jinak
5. červen 2018, 12:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Miroslava Hušková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-04-2-01
Individuální kurz AJ
1. únor - 26. červen 2018, čas dle dohody 
kolektiv lektorů
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-04-2-02
Individualizovaný kurz AJ
1. únor - 26. červen 2018, čas dle dohody 
kolektiv lektorů
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-04-2-03
Mluvíme od první hodiny ZMĚNA TERMÍNU
13. červen 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Jana Jílková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-04-2-04
Internet ve výuce cizího jazyka ZMĚNA TERMÍNU
13. červen 2018, 8:00 - 11:45 hodin 
RNDr. Jana Jílková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-04-2-05 Individuální kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 2/2)
3. únor - 14. červen 2018, dle domluvy  OBSAZENO
Mgr. Ivana Tomanová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-05 Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 OBJEDNÁVKA
21. březen 2018 - 31. leden 2019, 15:00 - 16:30 hodin, středa  OBSAZENO
Ing. Simona Jindová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-06 Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2
1. únor 2018, dle domluvy  OBSAZENO
Mgr. Petra Říhová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-07 Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2 II
1. březen - 22. červen 2018, dle domluvy 
Mgr. Petra Říhová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-08 Individuální kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 2/2)
4. září 2017 - 18. červen 2018, čas individuální 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-09 Individualizovaný kurz NJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 / OBJEDNÁVKA
21. únor 2018 - 30. duben 2019, 16:00 - 17:30 hodin, středa  OBSAZENO
Mgr. Kateřina Čepelíková
pracoviště: Trutnov
2-04-2-10 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 / OBJEDNÁVKA
21. únor 2018 - 30. duben 2019, 16:00 - 17:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hana Brožová
pracoviště: Trutnov
2-04-2-11 Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 / OBJEDNÁVKA
21. únor 2018 - 30. duben 2019, 17:00 - 18:30 hodin, čtvrtek  OBSAZENO
Mgr. Jitka Pospíchalová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-05-2-01
Metodika pro učitele prvního stupně ZŠ - Kočičí zahrada
27. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
14. červen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
lektor OS Semiramis
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-06-2-01
Matematické střípky
21. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-06-2-02
Fyzikální workshop
28. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-06-2-03
Praktická matematika a geometrické konstrukce
4. červen 2018, 8:00 - 13:30 hodin 
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D., doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D. a Mgr. Jana Plíšková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-07-2-01
Efektní experimenty pro výuku chemie
13. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a Mgr. Luděk Míka
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-08-2-01
Náměty pro míčové hry. Basketbal
30. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Michaela Pávová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-08-2-02
Fenomén florbal
6. červen 2018, 8:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Michaela Pávová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-10-2-01
Řemeslné techniky. Slaměné ozdoby
22. březen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Trutnov
2-10-2-02 Využití šablonek ve výtvarné výchově
10. duben 2018, 8:00 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Trutnov
2-10-2-03 Tvořivá výtvarná dílna
17. duben 2018, 9:30 - 13:30 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Trutnov
2-10-2-04 Výtvarné techniky v praxi. Malování na hedvábí
30. duben 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-10-2-05
Letní škola hudební výchovy
29. srpen 2018, 9:30 - 16:30 hodin 
30. srpen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Bc. Ondřej Tichý
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-10-2-06
Tvořivá výtvarná dílna - PŘIDÁN TERMÍN - ČAS
17. duben 2018, 14:15 - 18:15 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Trutnov
2-12-2-01 Práce s aplikacemi MS Office OBJEDNÁVKA
3. duben 2018, 8:30 - 13:30 hodin 
9. duben 2018, 12:00 - 16:30 
26. duben 2018, 12:00 - 16:30 
Zdeněk Heteš
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-12-2-02
Příprava a vedení školních projektů
květen 2018, 8:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Václav Fišer, Zdeněk Heteš
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-12-2-03
Práce s aplikacemi a jejich sdílení
květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Zdeněk Heteš, Mgr. Petr Voda a Bc. Jiří Chytil
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-14-2-01
Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí
12. duben 2018, 8:00 - 11:45 hodin 
Mgr. Libuše Kotyková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-15-2-01
Řemeslné techniky. Slaměné ozdoby
22. březen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Trutnov

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3146375

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena