Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:14 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-00-2-01 Legislativní novinky roku 2018 ve mzdové účtárně
14. únor 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Dagmar Kučerová
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-02 Jak se připravit na konkurz na místo ředitele školy či školského zařízení
15. únor 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Svatava Odlová a PaedDr. Milan Štoček
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-03 Řešení aktuálních problémů řízení školy
27. únor 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Svatava Odlová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-2-04
Jak na nábor žáků aneb Štěstí přeje připraveným
2. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Ing. Mgr. Petr Soukeník
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-05 Přijímací řízení
8. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-06 Hodnocení pedagogických pracovníků
13. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-07 GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů
15. březen 2018, 8:30 - 12:30 hodin  OBSAZENO
JUDr. Eva Janečková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-2-08
Problematika pracovnělékařských služeb po změnách
16. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Robert Křepinský
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-09 Studium pro ředitele škol a školských zařízení
29. květen 2018, 8:30 - 17:30 hodin 
8. červen 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
9. červen 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
28. srpen 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
kolektiv zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-10 Aktuální problematika nemocenského pojištění, důchodového pojištění a vedení ELDP v roce 2018
26. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Ivana Desenská, Bc. Monika Horvátová a Ing. Jana Najmanová
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-11 Problematika personálního řízení ve školách a školských zařízeních
13. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Josef Vlach
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-12 Setkání ředitelů ZUŠ
18. - 19. duben 2018, ST 9:00 - 10:00 hodin prezence; ČT do 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Renata Nehybová a Bc. Jiří Stárek, Bc. Jaroslava Komárková a Lubor Bořek
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-13 Jak na podávání a přijímání kritiky
18. duben 2018, 9:30 - 14:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-2-14
Vybrané kapitoly z pracovního práva pro školy a školská zařízení
3. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
JUDr. David Borovec
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-2-15
Okolí školy a jeho vliv na vnitřní klima
21. květen 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
Ing. arch. Kristýna Stará
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-16 Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém v podmínkách školy a školského zařízení - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 22. 5. na 24. 10. 2018
24. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-17 Formativní hodnocení a jeho význam
23. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr Jiří Hruška
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-2-18
Práce manažera s prioritami aneb Moderní time management
1. červen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Petr Mára
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-19 Aktuální změny ve školské legislativě
8. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
JUDr. Hana Poláková
pracoviště: Hradec Králové
1-00-2-20 GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů
15. březen 2018, 13:30 - 17:30 hodin  OBSAZENO
JUDr. Eva Janečková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-01 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
14. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
15. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Asistent pedagoga
27. únor 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
28. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
9. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
26. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
10. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
22. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
24. - 25. září 2018, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr
6. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
27. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
24. duben 2018, Salinger sraz v 8:50, 9:00 - 12:00; ŠZ 13:00-16:00 
11. květen 2018, sraz 8:50 DD do 11:30; SKP 12-12:30 - 15:30 hodin 
22. květen 2018, 9:00 - 16:30 hodin 
7. červen 2018, DDU sraz 8:50, 9:00-11:30; ŠZ 12:30-17:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Hana Kvasničková, PhDr. Pavel Jánský, Mgr. Zdenka Fialová, Mgr. Iva Rosíková, Mgr. Radka Volejníková a další vedoucí stáží
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
22. březen 2018, zahájení 9:00 - 16:30 hodin 
19. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
17. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
30. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
5. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
12. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
JUDr. Břetislav Brejcha, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Hana Kvasničková, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ
4. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
4. duben 2018, 8:00 - 16:30 hodin, zahájení 
17. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
26. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
4. květen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
11. květen 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
18. květen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
7. červen 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
14. červen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Autorita učitele a pedagogická komunikace
5. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-08
Jak vést žáky k sebereflexi a jak žáky hodnotit
11. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-09 ADHD nebo LMD? Poruchy chování
17. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-10
Obezita v dětském věku a co s tím? - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ z 18.4. na 28.5.2018
28. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Jan Boženský
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Komunikace a hra v práci metodika prevence
19. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
20. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Stanislava Podžorná
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-12
Šikana učitele
23. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Školní poradenské pracoviště
24. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Podpůrná opatření prakticky
25. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-15
Etika - sociální rozdíly mezi žáky a výchova k prosociálnímu chování
26. duben 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Asistent pedagoga v praxi
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-17
Komunikační statusy
2. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Tomáš Jireček
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-18
Anglická komunikace učitele během zahraničních pracovních cest
11. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
18. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Zdena Hartingerová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-19
Práce se žáky se SPU na SŠ
14. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Kopírují nás, anebo se chtějí odlišovat?
21. květen 2018, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Pedagog - charisma, autorita, pokora
24. květen 2018, 10:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-22
Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele
30. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Odbourávání stresu pohybem
6. červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-24
Třídní klima prakticky - kooperace, pravidla, soudržnost
8. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-25 Společné vzdělávání v ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
29. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
2. únor 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Asistent pedagoga MB2
7. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
8. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
14. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
4. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
24. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
27. duben 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - OBJEDNÁVKA
29. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Práva a povinnosti učitele ZŠ - OBJEDNÁVKA
15. březen 2018, 13:00 - 17:15 hodin 
JUDr. Karel Kašpar
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Klima školy a možnosti jeho ovlivňování - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Možnosti práce se třídou na začátku školního roku - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Třídním učitelem - pevně, chytře a zdravě - OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jaroslav Vídeňský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
1. únor 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Asistent pedagoga MB1
13. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
3. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
19. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
1. červen 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Studium pedagogiky A / MB
9. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Studium pedagogiky B - vychovatel / MB
23. únor 2018, 8:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Asistent pedagoga
23. květen 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
31. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
1. červen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
15. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
27. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-40 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
30. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-41 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
30. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-42 Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA
27. - 28. duben 2018, zahájení 9:30, ukončení ve 16:30 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-43 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 10:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 1. stupeň
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 2. stupeň, vychovatelé ŠD
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - asistenti pedagoga
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-45 Jak na podávání a přijímání kritiky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-46 Konfliktní situace ve škole
29. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
30. srpen 2018, 9:00 - 12:30 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 1. stupeň
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 2. stupeň, vychovatelé ŠD
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - asistenti pedagoga
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-48 Specifika sexuálního chování mentálně postižených - OBJEDNÁVKA - 1. skupina
29. srpen 2018, 9:00 - 12:30 hodin 
Petr Eisner
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-49 Specifika sexuálního chování mentálně postižených - OBJEDNÁVKA - 2. skupina
29. srpen 2018, 13:00 - 16:30 hodin 
Petr Eisner
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-50 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
27. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-51 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / MB
2. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-01 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence
5. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
6. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
7. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
8. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
9. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
7. červen 2018, 8:30 - 13:30 hodin - závěrečné zkoušky  OBSAZENO
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-02 Hudební činnosti v jazykové výchově
15. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Prokešová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-03 Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál
16. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-04 Efektivní evaluace dítěte se zaměřením na funkční gramotnosti
19. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Karmasinová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-05 Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole
23. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Vanda Tláskalová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-06 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
3. duben 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-07 Motivační pohybové hry
16. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-08 Předčtenářská gramotnost - metody práce s dětmi v MŠ
18. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
4. červen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Bc. Vlasta Kaiserová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-09 Objevování jarní přírody
20. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Dagmar Kuhnová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-10 Náměty do programu primární prevence v MŠ
3. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Lucie Levitová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-11 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
12. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
18. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
21. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová, Mgr. Martina Černá a Mgr. Eva Kotková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-12 Rozvíjení rozumových schopností dětí v mateřské škole
15. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-13 Posouzení a podpora vývoje předškolního dítěte
16. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-14 Exkurze v MŠ
31. květen 2018, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Bc. Zuzana Koreňová a tým LMŠ
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-15
Člověk a zvířata v netradičních výtvarných technikách
5. červen 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Žaneta Křížová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-16 ŠVP od prožitku k poznání
7. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-17 Jak udělat příběh z pohybové hry, písničky, říkadla
6. březen 2018, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-18 Let´s Play and Learn with Fun
16. únor 2018, 11:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Andrea Pršalová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-19 Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
4. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-20 Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
23. srpen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
24. srpen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Eva Svobodová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-21 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
3. květen 2018, 14:00 - 18:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-03-2-01 Aktivity v hodinách českého jazyka ve 4. - 5. ročníku ZŠ
12. březen 2018, 13:30 - 17:30 hodin 
26. březen 2018, 13:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Iva Bílková a Mgr. Radka Dušková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-03-2-02
Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se SVP
12. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Kamila Balharová
pracoviště: Hradec Králové
1-03-2-03 Pojetí čtenářské gramotnosti ve výuce čtení s porozuměním
29. květen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Eva Faltisová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-03-2-04
Nakladatelský a knižní svět v českých zemích v 19. a 20. století
červen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Pavel Muchka
pracoviště: Hradec Králové
1-03-2-05 Čtenářská gramotnost a její podpora na 1. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
9. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
23. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
30. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská a Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-03-2-06 Čtenářská gramotnost a její podpora na 2. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
9. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
23. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
30. květen 2018, 13:00 - 17:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská a Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-01 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ
6. duben 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Sandra Krejčová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-04-2-02
Práce s nesourodou skupinou a plánování výuky NJ
3. květen 2018, 11:30 - 15:30 hodin 
9. květen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-03 Originální hry ve výuce AJ
4. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Bronislav Sobotka
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-04 Život mládeže a společnosti v současném Rusku aneb Jak přiblížit žákům ruské reálie
4. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-05 Efektivní metody ve výuce začátečníků - německý jazyk
6. červen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Lucie Čechová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-06 Nejnovější změny v jazyce a kultuře Velké Británie - OBJEDNÁVKA
8. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michaela Čaňková
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-07 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
3. leden 2018, každou středu 16:30 - 18:00 hodin 
Mgr. Lenka Altmannová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-08 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
9. leden 2018, každé úterý 16:30 - 18:00 hodin 
PhDr. Petra Kacetlová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-09 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
18. duben 2018, každou středu 15:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Lenka Kopecká
pracoviště: Hradec Králové
1-04-2-10 Letní jazykový a metodický kurz AJ
20. srpen 2018, 10:30 - 21:00 hodin 
21. srpen 2018, 9:00 - 21:00 hodin 
22. srpen 2018, 9:00 - 21:00 hodin 
23. srpen 2018, 9:00 - 21:00 hodin 
24. srpen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Michaela Čaňková a Mark Francis Sixsmith
pracoviště: Hradec Králové
1-05-2-01 Na pomoc učitelům dějepisu. První republika aneb Dychtivá kráska
7. únor 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Ivan Bauer
pracoviště: Hradec Králové
1-05-2-02 Náměty pro výuku dějin
5. duben 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Hana Brožová
pracoviště: Hradec Králové
1-05-2-03 Praha barokní - světla a stíny
8. červen 2018, 10:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivan Bauer
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-05-2-04
Volební systém v ČR
11. červen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-06-2-01
Nanosvět - svět nepatrných rozměrů, ale netušených možností - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 15.3. na 18.4. 2018!
18. duben 2018, 10:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-06-2-02
Rozvoj matematické gramotnosti - souměrnosti
16. květen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
23. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. a Mgr. Karla Kozáková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-06-2-03
GeoGebra a její aplikace ve výuce matematiky a fyziky
11. červen 2018, 10:00 - 15:00 hodin 
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-06-2-04 Aktivizační a motivační činnosti k podpoře matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
7. březen 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
9. květen 2018, 14:00 - 18:00 hodin 
RNDr. Hana Lišková, Mgr. Taťjana Vrbová, Mgr. Jan Horák, Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Hradec Králové
1-07-2-01 Paraziti - naši přátelé
10. duben 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-07-2-02 Od přírody k welfare - Ptáci
2. květen 2018, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Markéta Grúňová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-2-03
Nanosvět - svět nepatrných rozměrů, ale netušených možností - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 15.5. na 18.4. 2018!
18. duben 2018, 10:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-2-04
Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie, Maskarén a Islandu
28. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
RNDr. Jan Vítek
pracoviště: Hradec Králové
1-07-2-05 Praktická cvičení z geologie, mineralogie a petrologie
7. červen 2018, 12:00 - 16:15 hodin 
PhDr. Ivo Králíček a Bc. Dominik Miškář
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-2-06
Obejmuté louky aneb Krkonošské horské enklávy opět žijí
12. červen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
Ing. Daniel Bílek
pracoviště: Hradec Králové
1-08-2-01 Pohybové hry a činnosti
27. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Zdeněk Krákora
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-01 Řemeslná dílna. Drátované kočky
28. únor 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Eva Kněžourová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-02 Jarní tvoření
1. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Jana Matoušová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-03 Rustikal jutový věnec a vintage kraslice
7. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Karla Hátleová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-04 Květiny nejen z Foamiranu
15. březen 2018, 8:30 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Monika Weisová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-05 Přání a dekorace na jaro i Velikonoce
15. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Monika Weisová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-2-06
Řemeslná dílna. Tiffany 3D
22. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Marcela Hovadová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-2-07
Hudební dílna. Z Asie do Evropy
13. červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Lenka Pospíšilová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-08 Materiál, fantazie a pracovní výchova
16. duben 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-09 Textilní dílna. Hedvábí a lamitex
17. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zuzana Vebersíková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-2-10
Hudební výchova - příprava na vystoupení
9. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Ing. Jiří Havelka, DiS.
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-11 Výtvarná dílna. Lapače snů
16. květen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-2-12
Živé sochy
29. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Lucie Antes
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-13 Drumbeny na 1. stupni ZŠ
30. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Ivana Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-10-2-14 Akvarel. Malujeme s radostí
6. červen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jarmila Schubertová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-11-2-01
Úprava písemností a grafická úprava textů
6. duben 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
Ing. Michaela Slámová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-11-2-02
Využití moderních výukových prostředků při výuce účetnictví
13. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Pavel Hanuš
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-11-2-03
Systém sociálně-právní ochrany dětí. Průběh opatrovnického řízení
24. duben 2018, 8:00 - 12:00 hodin 
Bc. Margita Hosmanová a Mgr. Irena Adamcová
pracoviště: Hradec Králové
1-11-2-04 Tvoříme z palet
27. - 28. srpen 2018, 10:00 - 16:30 hodin  OBSAZENO
Josef Chmurčiak
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-12-2-01
Tablety ve výuce
14. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Zdeněk Heteš
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-13-2-01
Jak a proč učit děti hrát šachy
5. duben 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Jiří Kratochvíl
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-02 Styly - jinakosti v dnešní škole
6. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-03 Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele DMI - OBJEDNÁVKA
16. únor 2018, 10:00 - 13:00 hodin 
JUDr. Jana Mahdalíčková
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-04 Aktivity vhodné k budování a stmelování kolektivu - OBJEDNÁVKA
28. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-05 Jak začlenit primární prevenci do činnosti DMI - OBJEDNÁVKA
1. červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-06 GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů - OBJEDNÁVKA
27. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PaedDr. Milan Štoček
pracoviště: Hradec Králové
1-13-2-07 Komunikace s rodiči - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-14-2-01 Zdravotník zotavovacích akcí
21. duben 2018, 8:45 - 16:00 hodin 
22. duben 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
19. květen 2018, 8:45 - 16:00 hodin 
20. květen 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
26. květen 2018, 8:45 - 13:30 hodin, závěrečný test 
Mgr. Libuše Kotyková a Mgr. Zuzana Merbsová
pracoviště: Hradec Králové
1-15-2-01 Prepuberta a puberta - OBJEDNÁVKA
3. duben 2018, 16:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3079919

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena