Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-16
     Pokusy a polytechnika pro MŠ a 1. stupeň ZŠ/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-02-2-16

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin, seznamující s využitím optiky, magnetismu a dalších oblastí fyziky. Jednoduché a dostupné pomůcky k porozumění základním fyzikálním jevům, které nás obklopují každý den. Jak s pokusy pracovat, do jakých témat je lze aplikovat a jaké činnosti na ně mohou navazovat. Praktické ukázky zajímavých experimentů nebo výrobků fungujících na fyzikálním principu budou prostřídány manipulativními činnostmi v rámci polytechnické výchovy (stříhání, lepení, montáž) a výrobou fyzikálních hraček.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. květen 2021 19. květen 2021 16:00 - 19:00 hodin MŠ Komenského, Náchod, Komenského 301   Přihláška na všechny termíny
27. květen 2021 ----------     16:00 - 19:00 hodin MŠ Komenského, Náchod, Komenského 301    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502216 číslo vzdělávací akce 5-02-2-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích