Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-11
     Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ / ON-LINE FORMA Akce č. 3-02-2-11

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Seznámení se zásadami konstruktivistického přístupu ke vzdělávání a uplatňování humanizace a individualizace předškolního vzdělávání. Podmínky zavádění a realizace třífázového modelu učení v podmínkách předškolního vzdělávání jako aktivizující metody a nástroje motivace dětí. Ukázky organizačních forem práce (individuální, skupinová, hromadná) s důrazem na podporu sebehodnocení dětí. Možnosti rozvoje kooperativního, problémového a prožitkového učení v předškolním vzdělávání.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: on-line forma
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2021 15. březen 2021 8:00 - 15:30 hodin on-line forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302211 číslo vzdělávací akce 3-02-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích