Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-02
     Motivace žáka v oblasti prevence rizikového chování Akce č. 1-13-2-02

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s typologií MBTI, tj. metodu k poznání vrozených osobnostních dispozic a silných stránek žáka, s cílem pomoci vychovatelům uvědomit si, jak jejich vlastní osobnostní charakteristiky ovlivňují jejich přístup k práci a žákům v oblasti prevence rizikového chování, jak mohou být odlišnosti mezi lidmi zdrojem nepochopení a konfliktů v komunikaci, že jimi zvolený přístup nemusí vyhovovat všem žákům, a proto je vhodné jejich odlišným potřebám ve výchově přizpůsobovat i své strategie.

Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. červen 2021 28. květen 2021 9:00 - 14:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113202 číslo vzdělávací akce 1-13-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích