Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-05
     Počítač a volný čas dětí a mládeže II Akce č. 2-12-2-05

Obsah: Seminář s praktickou částí v časovém rozsahu 10 hodin (5 hodin prezenční forma a 5 hodin forma e-learningu v prostředí Mooodle), seznamující s možnostmi efektivního trávení volného času a inspirativními příklady využití ICT v praxi. Vymezení pojmu net generace a současné trendy využívání nových technologií dětmi a mládeží (sociální sítě, online gaming, YouTube, virtuální realita atd.). Seznámení s možností využití nástroje LMS Moodle pro aktivní zapojení účastníka do vybraného modulu (soubor, kniha, přednáška), práce s daným nástrojem, informace pro vlastní činnost při vytváření studijního materiálu. E-learning - instruktáž ke zpracování krátké samostatné práce (např. přidání vypracovaného textu do již existujícího souboru), vlastní zpracování a následné sdílení zkušeností.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. květen 2021 20. květen 2021 8:00 - 12:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212205 číslo vzdělávací akce 2-12-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích