Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-02
     Počítač není psací stroj aneb Jak ho využívat efektivněji / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN Akce č. 3-02-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na vysvětlení a procvičení postupů, které z počítače udělají partnera a pomocníka. Práce v rozsáhlém dokumentu (např. výroční zpráva). Psaní speciálních znaků, základy typografie a vzhledu dokumentu. Propojení programů MS Office - obrázky, tabulky, souhrny aj. Vytváření a práce s PDF soubory. Uveřejňování dokumentů na stránkách školy. Práce s fotografiemi (pro účely prezentace činnosti MŠ). Využití Google při poradách, pro zápisy z porad aj. Předávání velkých souborů přes internet. Práce s technikou - připojení projektoru, nastavení projektoru, ozvučení, práce s presenterem.
Určeno:vedoucím pracovníkům a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Eduard Hlávka
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Podmínkou účasti je vlastní notebook.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. duben 2021 31. březen 2021 8:30 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302202 číslo vzdělávací akce 3-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích