Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-05
     Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ ! Akce přesunuta na 17. 9. 2021! Akce č. 4-02-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ. Specifika předškolního období (0-6 let) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 let věku - klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvislosti s adaptací na MŠ, podpora ze strany učitelky. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období - vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné vedení, učíme se mít rádi. Legislativní podpora, hygienické a bezpečnostní předpisy. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí, podmínky - materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné prostředí, úprava denního režimu, rizika. Osobnost pedagoga, potřeby dítěte batolecího věku, limity, význam rituálů, hra, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky. Vývoj řeči a myšlení, výrazové prostředky pedagoga - řeč verbální a neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací. Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi. Sdílení zkušeností, diskuze s učitelkami třídy 2letých dětí, prohlídka MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Anschlagová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. květen 2021 01. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402205 číslo vzdělávací akce 4-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích