Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-01
     Cvičení s míčky ! Akce přesunuta na 7.10.2021! Akce č. 4-02-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s relaxačním programem Míčková automasáž v MŠ, který je schválen Komisí MZ jako pedagogicko-psychologická relaxační metoda a zaměřen na vědomé uvolnění, harmonizaci dechu a zklidnění pomocí pravidelného cvičení, prováděného molitanovým míčkem za doprovodu hudby v rámci denního programu. Vlastní vyzkoušení všech cviků.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Kateřina Tomíčková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 800 Kč (včetně metodické příručky)
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pohodlný oděv, podložku na cvičení a molitanový míček. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. květen 2021 02. květen 2021 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402201 číslo vzdělávací akce 4-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích