Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-04
     Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP/ON-LINE FORMA Akce č. 5-02-2-04

Obsah: Webinář zaměřený na inovaci současných školních a třídních vzdělávacích programů ve vztahu ke zkušenostem, které za dobu jejich realizace každá MŠ učinila, a ve vztahu k požadavkům RVP PV. Práce s ŠVP účastníků - porovnání souladu ŠVP s RVP PV. Práce s TVP účastníků - porovnání souladu TVP s další dokumentací. Legislativní východiska tvorby ŠVP. Podmínky předškolního vzdělávání a pedagogicko-psychologická východiska. Struktura ŠVP aneb Co by měl ŠVP obsahovat. Analýza jednotlivých částí ŠVP. Příklady z praxe a výměna zkušeností.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. březen 2021 04. březen 2021 8:30 - 16:00 hodin on-line forma   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502204 číslo vzdělávací akce 5-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích