Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-07
     Pokusy v mateřské škole Akce č. 5-02-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Pracovní dílna v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřená na možnosti a způsoby, jak děti motivovat k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z pokusů, uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Nápady a náměty na konkrétní experimenty včetně jejich vyzkoušení. Výroba pomůcek a výrobků do pedagogického portfólia. Hry se vzduchem, s optikou, s vodou a barvami, s potravinami, s akustikou, s magnetismem. Zkoumání - váha, síla, pevnost, odstředivá síla, měkkost, tepelná nestálost, tření, nakloněná rovina, gravitace (těžiště).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, lepidlo v tyčince, 2 nafukovací balónky, 2 paličky od bubínku a 1 PET lahev.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2021 15. březen 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502207 číslo vzdělávací akce 5-02-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích