Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-02
     Základní změny environmentální etiky a permakultura Akce č. 5-07-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáška zaměřená na význam a podoby permakultury. Permakultura a její koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí usilující o trvalou udržitelnost, regeneraci přírodních zdrojů. Podoby permakultury - projekty - vyvýšené záhony, plošné mulčování, využití dešťové vody.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Adéla Hrubá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. březen 2021 23. březen 2021 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507202 číslo vzdělávací akce 5-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích