Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-06
     Pedagogická činnost s nadanými předškoláky - webinář Akce č. 2-02-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Program zaměřený na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. Možnosti využití interaktivních metod a prostředků. Typické projevy nadaných dětí. Definice specifických edukačních potřeb. Ukázka nácviku vybraných edukačních metod a přístupů vedoucích i inkluzi nadaného dítěte, podpora rozvoje nadání další dětí ve skupině. Aplikace prvků aktivizujících výukových metod - otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming. Vzájemná výměna zkušeností, ukázky případových studiích.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2021 10. květen 2021 8:30 - 14:30 hodin on-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202206 číslo vzdělávací akce 2-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích