Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-03
     Lesní ateliér aneb Proč a jak tvořit v terénu Akce č. 5-07-2-03

Obsah: Pracovní seminář seznamující se Semínkem Země, neziskovou organizací v oblasti environmentální výchovy, která provozuje přírodní klub Kořínek v Semilech a lesní rodinné centrum ve Všeni u Turnova. Seznámení s činností certifikovaného střediska EVVO a přírodní zahradou u památkově chráněné dřevěnky, ukázky programů. Etika a ekologie. Jak tato témata propojit do různých aktivit v přírodní zahradě. Květ - svět, geometrie přírody - přesah do výtvarné výchovy. Programy věnované inspiraci zelených výtvarných umělců. F. Hunderwasser - zelená architektura, A. Goldsworthy - land art. Náměty k tvoření z přírodnin v terénu, vlastní tvoření.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:PaedDr. Lenka Hřibová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. květen 2021 21. květen 2021 9:30 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchodpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507203 číslo vzdělávací akce 5-07-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích