Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-12
     Metody aktivního učení v MŠ Akce č. 5-02-2-12

Obsah: Praktický seminář zaměřený na aktivní učení formou prožitkových aktivit, které rozvíjejí myšlení dětí. Ukázky a vyzkoušení si praktických aktivit pro práci s dětmi. Diskusní techniky - co lze a co nelze s dětmi předškolního věku. Práce s textem - jak text ztvárnit a zapojit co nejvíce smyslů. Techniky objevování a řešení problémů vhodné pro nejmenší děti. Jak pracovat se standardy předškolního vzdělávání.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Šinkorová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Změna termínu z 3.5. na 7.6.2021

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. červen 2021 31. květen 2021 8:30 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502212 číslo vzdělávací akce 5-02-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích