Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-05
     Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Akce č. 5-02-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna seznamující s výtvarnými činnostmi, vhodnými pro děti od 3 let. Vytrhávání námětů z různých materiálů a jejich kombinace, využití frotáže, muchláže a jejich kombinací, použití odpadových materiálů (provázků, knoflíků, vlny), jednoduché lepené náměty. Nácvik technik, jejich barevné a další variace. Specifika, která jsou charakteristická pro danou věkovou skupinu, úskalí a vhodné metodické postupy při zpracování materiálů.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Poplatek: 600 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: VP je přesunut z 15.3. na 17.6.2021

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. červen 2021 10. červen 2021 9:00 - 13:00 hodin SVČ Bájo, Česká Skalice   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502205 číslo vzdělávací akce 5-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích