Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-03
     Příprava dětí pro vstup do 1. třídy - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY, POSUN ČASU Akce č. 2-02-2-03

Obsah: Seminář s praktickými ukázkami a náměty pro práci s celou třídou dětí v MŠ, zaměřený především na rozvoj percepcí (sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace) a na procvičení hrubé a jemné motoriky. Psychomotorický vývoj dítěte - zjišťování úrovně hrubé motoriky v předškolním věku. Oblasti, které se podílejí na získávání akademických dovedností (hrubá motorika, jemná motorika, vizuomotorická koordinace). Rozvoj kognitivních funkcí - sluchové, orientační, zrakové vnímání a paměť, prostorová orientace, vnímání času. Význam jednotlivých dílčích funkcí pro získávání dovedností - sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace. Práce schopnost - vnitřní motivace, soustředěnost, sebeobsluha, samostatnost - náměty činností. Vybrané praktické příklady.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Michaela Voldřichová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-39477/2020-2-1026
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Realizace v prostředí aplikace MS Teams.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. březen 2021 24. březen 2021 8:30 - 16:00 hodin, ON-LINE on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202203 číslo vzdělávací akce 2-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích