Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-03
     Jak vyučovat odborný výcvik Akce č. 1-11-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na realizaci odborného výcviku ve školní praxi. Cíle, obsah, učivo, způsob výběru, uspořádání a jeho realizace bez vyučovacím procesu. Modernizace, celková změna v přístupu k předmětu, odborný výcvik v návaznosti na kurikulární reformy školství. Typy výuky, diagnostické metody a jejich uplatňování. Možnosti spolupráce učitele odborného výcviku s ostatními pedagogy školy, uplatnění kreativity učitele. Hospitace jako prostředek sebezdokonalování, práce se základními pedagogickými dokumenty, organizace vedení výuky v odborném výcviku. Vzájemná výměna zkušeností v daných oblastech. Návštěva prostor školy určených pro odborný výcvik.
Určeno:učitelům odborné praxe a odborného výcviku SŠ
Lektor:Mgr. Carmen Simonová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Doporučené spojení: Doprava vlastní. Střední škola profesní přípravy,17. listopadu 1212, Hradec Králové. Zastávka autobusu MHD Heyrovského.
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. duben 2021 21. duben 2021 9:00 - 14:00 hodin SŠ profesní přípravy,17. listopadu 1212, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111203 číslo vzdělávací akce 1-11-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích