Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-2-02
     Efektní experimenty pro výuku chemie Akce č. 2-07-2-02

Obsah: Workshop v časovém rozsahu 8 hodin, poskytující nabídku jednoduchých experimentů s cílem zaujmout žáky pro studium. Technika bezpečné práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů s důrazem na efekt (demonstračních) z oblasti barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty nejen s kapalným dusíkem (i ohnivé, výbušné) a další (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). Technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Technické a didaktické aspekty prováděných experimentů, jejich správné a bezpečné provedení s možností vyzkoušení.
Určeno:učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Luděk Míka a RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Doporučené spojení: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325, doprava vlastní.
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pracovní plášť a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. červen 2021 27. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207202 číslo vzdělávací akce 2-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích