Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-02
     Cloudové služby a Google aplikace - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY Akce č. 2-12-2-02

Obsah: 2dílný seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s možnostmi založení a přihlášení k účtu Google. Zabezpečení a nastavení účtu, kontaktů a skupin pro komunikaci. Zasílání a příjem pošty, nastavení e-mailů a pravidel. Disk Google - práce s aplikacemi a jejich sdílení, textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace. Formuláře, kvízy, kalendáře, sdílení.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ
Lektor:PaedDr. Jana Ludvíková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní notebook s kancelářskou aplikací pro psaní dokumentu, tabulek, pošty. Vzdělávací program je realizován ve spolupráci se školícím střediskem PCstorm s. r. o., které je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. duben 2021 16. duben 2021 8:30 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se Přihláška na všechny termíny
30. duben 2021 16. duben 2021 8:30 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212202 číslo vzdělávací akce 2-12-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích