Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-03
     Google Classroom - nástroj pro výuku na dálku pro mírně pokročilé - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY Akce č. 2-12-2-03

Obsah: Seminář zaměřený na možnosti efektivního využití učebny Google Classroom k vedení výuky na dálku. Složitější zadávání úkolů a jejich hodnocení, tvorba formulářů a kvízů s automatickým vyhodnocením. Pokročilé funkce Google Disku a Google Meet. Vzájemné propojení učitelů se žáky i dalšími učiteli, a to ve škole i mimo školu. Vypracování zadaných úkolů, jejich ukládání, odesílání z pohledu žáka. Efektivní hodnocení přijatých a uložených úkolů, možnosti vzájemného sdílení výstupů žáků. Ukázky různých cvičení využitelných k domácí přípravě žáků i přímo ve výuce.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D. a Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní notebook a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2021 17. květen 2021 12:30 - 16:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212203 číslo vzdělávací akce 2-12-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích