Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-2-01
     Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - ON-LINE, změna formy výuky a času, ZMĚNA TERMÍNU z 9.2. na 11.2., přidány termíny 10.2., 31.3. ZMĚNA z 18.3. na 16.3., 15.4. na 13.4., nový čas. ZMĚNA ČASU ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ 8.4. Akce č. 1-12-2-01

Obsah: Pokračování studia pro získání způsobilosti pro výkon specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: uhrazen na počátku studia

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. únor 2021 02. leden 2021 8:00 - 11:30 hodin, ON-LINE on-line   Přihláška na všechny termíny
11. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
18. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
24. únor 2021 ----------     8:00 - 14:30 hodin, ON-LINE on-line    
10. březen 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
16. březen 2021 ----------     11:00 - 16:30 hodin, ON-LINE on-line    
8. duben 2021 ----------     9:30 - 15:00 hodin, ON-LINE on-line    
13. duben 2021 ----------     11:00 - 16:30 hodin, ON-LINE Štefánikova 566, Hradec Králové    
5. květen 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
1. červen 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
10. únor 2021 ----------     18:00 - 19:30 hodin, souborná zkouška on-line    
31. březen 2021 ----------     8:00 - 11:30 hodin, ON-LINE on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112201 číslo vzdělávací akce 1-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích