Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-05
     Studium pro asistenty pedagoga/pokračování studia/ON-LINE FORMA Akce č. 1-01-2-05

Obsah: Pokračování kvalifikačního studia, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe).
Určeno:stávajícím frekventantům
Lektor:tým odborných lektorů
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia již není možné vstoupit. Ukončení konzultací závěrečných prací 26. 2. a jejich odevzdání do 1. 3., ukončení a odevzdání záznamu o praxi do 26. 2. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. únor 2021 27. leden 2021 8:30 - 16:00 hodin on-line forma   Přihláška na všechny termíny
25. únor 2021 27. leden 2021 8:30 - 16:00 hodin on-line forma    
5. březen 2021 27. leden 2021 8:30 - 16:00 hodin on-line forma    
25. březen 2021 27. leden 2021 8:30 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky on-line forma    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101205 číslo vzdělávací akce 1-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích