Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-04
     Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku / POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 21.4. na 22.4. A FORMY Akce č. 2-02-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na podporu rozvoje komunikačních dovedností dětí. Neuropsychické mechanismy průběhu komunikace. Přirozený vývoj komunikace u dětí předškolního věku - podmínky pro rozvoj komunikace, vývojová řada komunikace a možnosti ovlivnění vývoje komunikace, patologie a odraz zdravotního stavu v rozvoji komunikace. Vývoj a rozvoj orální řeči u dítěte předškolního věku. Aspekty psychomotorického vývoje dětí předškolního věku. Seznámení s metodami vhodnými k podpoře přirozeného rozvoje komunikace a orální řeči. Druhy komunikace s dětmi.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Lenka Theodora Ficová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení je lektorka.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. duben 2021 14. duben 2021 8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202204 číslo vzdělávací akce 2-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích