Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:41 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-05
     Informace rodičům nejen před vstupem dítěte do MŠ - webinář Akce č. 2-02-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Webinář poskytující informace, které by měl pedagog předat rodičům před nástupem a v průběhu docházky dětí do MŠ. Jak zefektivnit a sjednotit přístup všech, kteří se o dítě starají. Vývoj a nastavení dětského mozku v období předškolního věku. Možnosti skupinové a individuální výchovy. Nastavení pravidel jako důležitého výchovného prvku. Rozdíl vnímání a reagování mužského a ženského mozku, rizika komunikace ryze ženského kolektivu s chlapci a otci. Individuální a skupinové vedení rozhovorů s rodiči a předávání informací o dětech. Zásady vedení rozhovoru při konfliktech s rodiči.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Karel Opravil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-39477/2020-2-1026
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Realizace v prostředí MS Teams.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. květen 2021 03. květen 2021 8:30 - 14:00 hodin, on-line on-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202205 číslo vzdělávací akce 2-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích