Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-11-2-01
     Kancelářské minimum pro pedagogy - webinář Akce č. 2-11-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s možnostmi efektivní práce v aplikaci Word, Excel a Outlook. Klávesové zkratky, možnosti propojení aplikací. Word - formátování delších dokumentů a jejich revize. Netisknutelné znaky, pravopis, tezaurus, záhlaví a zápatí, čísla stran. Využití normy ČSN 01 6910. Excel - tvorba a formátování tabulek, vzorce. Outlook - práce se zprávou a přílohami, využití kalendáře, úkolů a kontaktů.
Určeno:učitelům SŠ ekonomického zaměření
Lektor:PaedDr. Jana Ludvíková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Doporučen PC nebo notebook s kancelářskou aplikací pro psaní dokumentu, tabulek, pošty. Vzdělávací program je realizován ve spolupráci se školícím střediskem PCstorm s. r. o., které je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. duben 2021 12. květen 2021 8:30 - 16:00 hodin On-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 211201 číslo vzdělávací akce 2-11-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích