Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-11
     Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie Akce č. 5-02-2-11

Obsah: Webinář zaměřený na rozpoznání specifické vady řeči a možnosti práce s dítětem. Terminologie vývojové dysfázie, klasifikace, etiologie, symptomy. Seznámení s vývojem komunikace v raném a předškolním věku, souvislosti vývoje mozku a jazykových mechanismů, projevy, jazykové roviny. Ukázka praktických preventivních aktivit, které vedou k rozvoji komunikačních schopností. Náměty her, pracovních listů, konkrétní zvukové ukázky, počítačové programy k procvičování. Ukázky plánů preventivní péče, vypracování individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s logopedem.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iva Doudová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. duben 2021 21. duben 2021 9:30 - 11:00 11:30 - 13:00 hodin on-line forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502211 číslo vzdělávací akce 5-02-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích