Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-08
     Flautoškolka Akce č. 1-02-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Prožitkový seminář seznamující s koncepcí pro skupinovou výuku na pětidírkovou zobcovou flétnu a programem pro celostní rozvoj elementárních hudebních schopností dětí předškolního věku. Náměty, rytmizace a deklamace textu ve spojení s tématy koloběhu školního roku jako přípravy flétnové artikulace a rozvoje rytmického cítění. Cvičení pro rozvoj motoriky, písně a pohyb, práce s krátkými příběhy. Problémy a zlozvyky dětí i učitelů při hře na zobcovou flétnu, jejich řešení. Praktická cvičení k osvojení si správného držení flétny - práce s dechem, základy nasazení jazykem, tón a zvukové hry na flétnu, možnosti zpracování hudebního materiálu pro hru bez notového zápisu, sluchová cvičení s flétnou, práce se skupinou.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga
Lektor:Hana Šťastná
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. duben 2021 07. duben 2021 10:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102208 číslo vzdělávací akce 1-02-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích