Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-04
     Učíme se práci v týmu - webinář Akce č. 1-11-2-04

Obsah: Jak pracovat v týmu, společná vize. Jak jít příkladem a stát se lídrem ve firmě. Řízení projektů, akcí při současné spolupráci s kolegy. Vzájemná důvěra a odpovědnost a jejich hranice. Nastavení týmových hodnot.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Šimon Pánek
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. květen 2021 05. květen 2021 9:00 - 13:45 hodin On-linepřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111204 číslo vzdělávací akce 1-11-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích