Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 13:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-02
     Influencer marketing - webinář Akce č. 1-11-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Informace o podobě současného influencer marketingu. Proč je důležité ho nepodceňovat? Jaký může být přinos influencerů pro firmu? Možnosti spolupráce - krátkodobé, dlouhodobé, nastavení pravidel. Práce s informacemi a jejich výběr. Možnosti zlepšení spolupráce škol, influencerů a firem k posílení praxe v rámci odborného vzdělávání a zároveň ke zvýšení jeho kvality. Příklady úspěšného působení na sociálních sítích.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Karel Kovář alias youtuber Kovy
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. duben 2021 05. duben 2021 9:00 - 13:45 hodin On-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111202 číslo vzdělávací akce 1-11-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích