Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-15
     Specifické požadavky na výchovu dětí předškolního věku se zrakovým postižením Akce č. 5-02-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Základní informace pro práci s dítětem se zrakovou vadou - refrakční vady, tupozrakost a šilhavost. Možnosti podpůrných opatření ve vzdělávání a praktické ukázky zásad, her a činností pro práci v MŠ. Tupozrakost a šilhavost a jejich funkční důsledky pro dítě, diagnostika, možnosti orientačního sledování dítěte a hodnocení funkčního využití zraku. Psychologie handicapu a specifik ve výchově dětí s vadami zraku - přístupy, způsoby podpory jeho zapojení v kolektivu dětí, rodině pro zdárný psychický vývoj. Úprava prostředí a materiálů pro edukaci a principy podpory ve vzdělávání slabozrakého dítěte v kolektivu, úloha asistenta pedagoga. Systém vzdělávání a možnosti reedukace zraku u dětí s tupozrakostí, ukázky činností pro rozvoj zraku.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga
Lektor:PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. červen 2021 14. červen 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502215 číslo vzdělávací akce 5-02-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích