Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-01
     Geokoučink aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu Akce č. 5-07-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Problematika vyučovacích stylů a netradičního přístupu ve výuce zeměpisu. Moderní trendy ve výuce zeměpisu - badatelská a zážitková výuka, CLIL, BYOD, týmové vyučování. Příklady efektivního využívání žákovského portfolia v hodinách zeměpisu - sebereflexe a sebehodnocení žáků, formativní hodnocení a mapování žákovských postojů, škálování, volné autorské psaní. Hodnocení v problémovém vyučování zeměpisu - využití žákovských postojů k dílčím tematickým celkům, ověření didaktické hodnoty problémových otázek a úkolů pro žáky v aktuálně dostupných učebnicích a pracovních sešitech. Ukázky aktivizačních metod - diskuzní metody, badatelské aktivity, didaktické hry. Příklady využití aplikací Google.
Určeno:učitelům zeměpisu 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Michal Staněk
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. březen 2021 23. únor 2021 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507201 číslo vzdělávací akce 5-07-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích